Doorgaan naar artikel

Rabobank: financiering via vermogende klanten

<em>Foto: ANP</em>

<em>Foto: ANP</em>

Rabobank start een proef waarbij mkb-ondernemers geld lenen van vermogende klanten van de bank. Rabobank lijkt terug te gaan naar haar begintijd toen geld van rijke boeren via de bank werd uitgeleend aan minder rijke boeren.

Voor ondernemers betekent dit een bredere toegang tot financiering, vindt Rabobank. Bovendien krijgen vermogende klanten er een investeringsmogelijkheid bij. Om de investeerders en ondernemers bij elkaar te brengen bouwt de bank een online-platform.

Rabobank is met een marktaandeel van circa 85% met afstand de grootste financier in de Nederlandse land- en tuinbouw. De sector is zeer kapitaalsintensief en kan volgens Rabobank profiteren van het platform. In zekere zin gaat Rabobank terug naar haar begintijd, waarbij geld van rijke boeren via de bank werd uitgeleend aan minder rijke boeren.

Proef met Platform Rabo & Co

Het platform gaat Rabo & Co heten. Ondernemers plaatsen hun financieringsaanvraag en grote klanten van Rabobank geven aan welke lening ze willen meefinancieren. De proef loopt tot december dit jaar. In de proeffase neemt Rabobank zelf de helft van iedere financiering voor haar rekening. Investeerders moeten minimaal €100.0000 inleggen.

Onder vermogende klanten verstaat de coöperatieve bank klanten met een vrij te beleggen vermogen van €1 miljoen of meer. Hun investeringskapitaal moet een aanvulling zijn op bancair krediet en crowdfunding. Bij crowdfunding brengt meestal een grote groep mensen kleinere bedragen aan terwijl bij ‘peer-to-peer-lending’ grote sommen geld beschikbaar komen.

‘Goed bedrijfsplan optimaal ondersteunen’

Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van Rabobank, verwacht grote belangstelling. “Ondernemers zijn meer en meer aangewezen op alternatieve financieringsvormen. Dit heeft onder meer te maken met de strengere kapitaaleisen voor banken. Rabobank wil klanten met een goed bedrijfsplan optimaal ondersteunen met een financiering, maar zal deze steeds minder volledig via de eigen balans laten lopen.”

De particuliere klanten die geld verschaffen, hebben dezelfde voorwaarden, zekerheden en rendement als de Rabobank, aldus Nagel. “We delen naar rato de lasten als een ondernemer in betalingsproblemen komt. Samen uit, samen thuis dus.”

Beheer
WP Admin