Doorgaan naar artikel

‘Rabobank aan zet in Westland’

Image

De Rabobank is aan de bal om herstructurering van kassen op gang te brengen in het Westland via een grote ruilverkaveling.

Demissionair gedeputeerde van Zuid-Holland Govert Veldhuijzen (CDA) verwacht dat de bank binnenkort zelf met plannen komt. “De bank heeft van nature een defensieve houding om de waarde van haar portefeuille te behouden. Ik denk dat de Rabobank nu offensiever nadenkt. De bank heeft een stroppenpot en inzet van dat geld voor deze ruilverkaveling zorgt ervoor dat de grotere percelen weer in waarde stijgen en dat is weer goed voor de bank.” Veldhuijzen zegt dat in editie 7 van het vakblad Groenten & Fruit.

Er lijkt beweging te komen op terrein van herstructurering. Betrokken partijen hebben tot dusver plannen niet toegelicht. De Rabobank heeft alleen verteld dat oud-Rabobankcommissaris Cees Veerman iets gaat doen voor de noodlijdende glastuinbouw. Veldhuijzen heeft partijgenoot Veerman gebeld en gehoord dat hij nog nadenkt over de invulling van zijn rol. De gedeputeerde ziet daarmee wel een mooie beweging ontstaan van overheid, bedrijfsleven en Rabobank. “Ik verwacht dat de Rabobank snel om de tafel gaat met overheden als provincie Zuid-Holland en gemeente Westland om te kijken wat van overheden kan worden verwacht. Dat zal in eerste instantie liggen op het terrein van faciliteren van de ruilverkaveling en niet op het verstrekken van risicodragend kapitaal. Ik zie wel dat er nu eindelijk beweging is en dat is belangrijk.”

De Rabobank laat weten een mogelijk initiatief gedragen door het bedrijfsleven en de overheid graag te steunen, maar het niet te initiëren. “De Rabobank is nauw betrokken bij de glastuinbouw in het Westland. Ieder initiatief dat bijdraagt aan herstel van deze sector is meer dan welkom.” De bank verwijst daarvoor naar het initiatief van het Cluster Agrologistiek Westland om het herstel in het Westland te bespoedigen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin