Doorgaan naar artikel

Arne Bac (Rabobank): Met CO2-meting tuinbouwklanten helpen verduurzamen’

Rabobank investeert in het doorlichten van CO2-prestaties van klanten in de glastuinbouw. Dit kan telers helpen de keuze te maken om te investeren met aangepaste financieringsinstrumenten.

Rabobank heeft de CO2-voetafdruk van de eerste glastuinbouwbedrijven berekend. Die zijn door Blonk Consultancy doorgelicht. Dat biedt tuinbouwbedrijven straks inzicht en de mogelijkheid verder te verduurzamen, stelt de bank. Rabobank kan de uitkomsten ook gebruiken om ‘financed emissions’ in kaart te brengen. Dit zijn emissies die verbonden zijn aan de balans van Rabobank. Die wil de bank ook omlaag brengen, stelt sectormanager glastuinbouw Arne Bac.

Sectoranalist Rabobank Arnce Bac. - Foto: Herbert Wiggerman
Sectoranalist Rabobank Arnce Bac. - Foto: Herbert Wiggerman

Als jullie berekeningen doen bij klanten, zijn dat dan de standaardberekeningen die we bijvoorbeeld ook kennen bij Hortifoodprint?

“Ja, maar in die methode worden 16 afdrukken gemeten, zoals water en toxiteiten, maar wij plukken er één uit, de CO2-emissie. Dat is de grootste factor. De andere rekenen we nu niet uit.”

Hoe kijken telers hiernaar? Denken ze. ‘Straks komt de bank ook nog met eisen?’

“Veel telers weten niet goed waar ze staan met alle eisen en verduurzamingsmogelijkheden. ‘Moet ik dit nemen of die combinatie van investeringen?’ Bij veel bedrijven is de footprint ook nog niet in kaart gebracht . We willen niet wachten. We willen dit aan klanten boven een bepaald financieringsniveau aanbieden. We willen zo drempels verlagen om die methode te adopteren. We merken dat bedrijven graag meewerken. ‘Reken de data maar eens door’, zeggen ze. We zijn gestart in e glasgroenteteelt en starten in januari met de sierteelt. Voor de zomer hebben we dan een goed beeld.”

Hoeveel bedrijven gaan jullie doorrekenen?

“Ik denk 900 bedrijven. We krijgen zo een goed beeld hoe bedrijven, sectoren en producten zich tot elkaar verhouden. Dan kun je inschatten wat het handelingsperspectief is door de best presterende aanpak te presenteren. Dat moet inspirerend werken voor anderen. Die kennis stellen we dus aan klanten beschikbaar. De ondernemer zal vervolgens zijn eigen koers moeten bepalen. We gaan niet adviseren of dwingen. We kunnen wel een vervolgstap zetten door onze financieringsproducten aan te passen. Een investering is vaak hoogtechnologisch en risicovol, en dat risico nemen we niet over, maar met tijdelijk verlaagde aflossing kun je dat stimuleren.”

Een aantal afzetorganisaties doet dit ook al, want CO2-meting wordt toch ook verplicht met de nieuwe overheidsregels omtrent CSRD?

“Het klopt dat Harvest House en Growers United dit al doen. Andere telersverenigingen gaan volgen. We trekken samen op om het telers eenvoudiger te maken, zodat het niet dubbel gebeurt. Dat CSRD-regels dit verplichten, klopt ook, maar alleen boven een bepaalde omzet.”

U gaat die kennis ook delen met andere banken?

“Nee, wij doen hiermee een enorme investering en houden het uniek voor eigen klanten.”

Is uw financieringsbeleid hierdoor veranderd?

“We zien dat het aantal aanvragen voor uitbreidingsinvesteringen is teruggeschroefd. Het gaat nu bij financieringsaanvragen veel meer om investeringen voor verduurzaming. Het is wel zo dat je vijf keer makkelijker naar klimaatneutraal kunt ontwikkelen op een nieuwe bedrijfslocatie, zeker als daar collectieve energievoorzieningen zijn. Je zou denken dat reconstructie hierdoor op gang komt, maar dat zien wij nog niet. We vinden het daarom ook logisch dat we van onze klanten bij een sprong- of diepte-investering vragen om een routekaart aan te leveren naar klimaatneutraal, en welke investeringen daarvoor nodig zijn.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin