Raad van State blokkeert huisvesting seizoenarbeiders

05-04-2017 | Laatste update op 03-08 | |
Met name in de open teelten bouwen tuinders onderkomens voor buitenlandse seizoenarbeiders. - Foto: John Peters
Met name in de open teelten bouwen tuinders onderkomens voor buitenlandse seizoenarbeiders. - Foto: John Peters

Buren die bezwaar maken tegen nieuwe plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten op tuinbouwbedrijven, staan sterker na een nieuwe uitspraak van de Raad van State. Aardbeienteler Jac-Jan van den Wijngaart uit Ulvenhout is het kind van de rekening.

De West-Brabantse aardbeienteler wilde zijn woonruimte voor 40 seizoenarbeiders uitbreiden naar 100 woon- en slaapplekken. De gemeente Breda, waar Ulvenhout onder valt, keurde de plannen goed.

Afstandeis vakantieparken

De Raad van State gaf eerder al bezwaarmakende buren gelijk. Zij voerden aan dat deze onderkomens moeten voldoen aan dezelfde afstandseis waar ook vakantieparken zich aan moeten houden. Met die minimale afstand van 50 meter tussen de medewerkershuisvesting en woningen van buren had Van den Wijngaart geen rekening gehouden, aangezien die ook niet in de eisen van het onderliggend bestemmingsplan waren opgenomen.

Wijzigingsplan ook in prullenbak

Dat bestemmingsplan werd door de Raad van State in februari al vernietigd en hetzelfde lot trof nu het vervolgens door de gemeente Breda uitgevaardigde wijzigingsplan. Dat plan moest de uitbreiding alsnog kunnen laten doorgaan, maar nieuw bezwaar werd weer door de Raad van State ingewilligd.

Alsnog bezwaar maken tegen reeds goedgekeurde huisvesting is niet aan de orde, stelde de Raad van State eerder al. Breda is inmiddels met een onderzoek begonnen naar de impact van op bedrijven gehuisveste seizoenarbeiders op hun directe omgeving.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer