Doorgaan naar artikel

Pythium haalt verwoestend uit

De schimmel Pythium heeft gezorgd voor flinke uitval in ijsbergsla. Op sommige percelen met vroege plantingen loopt het percentage uitval op tot 80 procent.

Met name de koude nachten in de afgelopen periode worden verantwoordelijk gehouden voor het verwoestende optreden van deze zwakteschimmel.

Verschillen

Er zijn grote verschillen in de mate van aantasting van ijsbergsla door Pythium. Er zijn percelen en plantingen waar totaal geen uitval is door deze zwakteschimmel, maar er zijn ook plantingen met 30 tot 50 en zelfs 80 procent uitval. Dat de in de bodem latent aanwezige schimmel toeslaat, is niet zo vreemd gezien de weersomstandigheden dit voorjaar met koude nachten. Ook valt op dat percelen die meteen na het planten beregend zijn om de planten aan de groei te krijgen, over het algemeen meer last hebben van Pythium. Een fikse hagelbui werkt uitval verhogend. Dit kwam naar voren op een gewasrondgang in Horst en Tienray op donderdag 25 juni. De avond werd georganiseerd door Vollegrondsgroente.net en Agrifirm Plant.

Omstandigheden bepalend

Gerichte maatregelen om Pythium te voorkomen zijn er niet. De toepassing van Trianum en Previcur zijn helpend, maar niet afdoende. Ook vruchtwisseling, perceelkeuze en planten afharden dragen bij aan een lagere ziektedruk. Toch zijn het vooral de omstandigheden die bepalen of Pythium al dan niet de kop op steekt. Uit ervaringen van de aanwezige telers bleek dat er tussen de rassen niet of nauwelijks verschil zit in gevoeligheid voor Pythium.

Gevolgen koude nachten

De koude nachten zorgden verder voor ’tuiterige’ gewassen en compacte bollen. Bij alle rassen was het gemakkelijk 10 bollen in een doos te krijgen. Ook kwamen slechte hoeken in percelen of percelen die niet optimaal in orde zijn dit jaar extra naar voren.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin