Doorgaan naar artikel

PvdD wil preventieve maatregelen lekkage uit kas

Op deze archieffoto meet Hoogheemraadschap Delfland de waterkwaliteit in het Westland onder meer met onderwaterdrones. - Foto: Gerard Boonekamp

Op deze archieffoto meet Hoogheemraadschap Delfland de waterkwaliteit in het Westland onder meer met onderwaterdrones. - Foto: Gerard Boonekamp

Partij voor de Dieren (PvdD) wil inzicht in voorzorgsmaatregelen die tuinders nemen tegen lekkage van schadelijke middelen.

Aanleiding is de vondst van een lekkage in Delfgauw eerder deze maand. Uit het leidingensysteem sijpelde het middel Admire in de sloot. Voor de teler was de lekkage bijna niet waar te nemen, waardoor een boete uitbleef. Wel is een last onder dwangsom opgelegd, een preventieve maatregel om herhaling te voorkomen. Bij een toekomstige lozing of lekkage volgt dan direct een boete.

NVWA-onderzoek

Vanwege de kwetsbare stof imidacloprid nam Delfland na de meting in oppervlaktewater contact op met voedselautoriteit NVWA. Deze ziet toe op het gebruik en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Na bedrijfsbezoeken en een monsteropname werd de bron snel gevonden.

Preventieve maatregelen

In schriftelijke vragen vraagt Partij voor de Dieren aan het provinciebestuur van Zuid-Holland inzicht te verschaffen hoe deze tuinder preventieve maatregelen heeft genomen. De partij vraag of een waarschuwingssysteem mogelijk is om lekkage te voorkomen. Ook wil PvdD inzicht in de gevolgen voor biodiversiteit en voor dieren die slootwater drinken.

Beheer
WP Admin