PvdD: groente in plaats van vee in Noord-Holland

08-11-2017 | Laatste update op 08-06 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

De Partij voor de Dieren in Noord-Holland wil per motie afdwingen dat de provincie de veehouderij halveert en daarvoor groenteteelt stimuleert.

Daarmee wil de partij het voorbeeld volgen van de provincie Gelderland waar de Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, 50Plus, CDA en SGP koploper willen worden op gebied van plantaardige eiwitten.

In Noord-Holland liggen kansen voor het produceren van plantaardige eiwitten in gebieden waar intensieve veehouderij door bodemdaling minder wenselijk is en hoge maatschappelijke kosten met zich mee brengt. Vooral in het veenweidegebied is dat het geval, stelt de partij in de motie.

Bonen stimuleren

De partij wil dat het College van Gedeputeerde Staten in de Omgevingsvisie in 2050 opneemt de productie van dierlijke eiwitten te halveren en in de plaats daarvan productie van bijvoorbeeld bonen te stimuleren.

Volgens de Partij voor de Dieren liggen er economische kansen op het gebied van innovatie, teelt en verwerking van plantaardig eiwit tot aantrekkelijke producten. De ondernemers in de Green Protein Alliance bewijzen dat er een brede afzetmarkt is voor plantaardige producten, aldus de Partij voor de Dieren. Met deze stap zouden de kosten van het klimaatbeleid lager uitvallen om zo de Parijs-doelstellingen te halen op gebied van CO2.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer