PvdA bezorgd over gezondheidseffecten gewasbescherming voor boer en gezin

19-05-2015 | Laatste update op 08-11 | |
PvdA bezorgd over gezondheidseffecten gewasbescherming voor boer en gezin

PvdA-Kamerleden Sjoera Dikkers en Henk Leenders zijn bezorgd over de effecten van pesticiden voor de gezondheid van boeren. Ze hebben Kamervragen gesteld nadat Greenpeace zorgen heeft geuit over de gevolgen van pesticidengebruik.

De Gezondheidsraad stelde vorig jaar al dat er extra onderzoek nodig is naar de gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen voor de gezondheid van burgers en boeren, omdat er mogelijk aanwijzingen zijn dat er negatieve gezondheidseffecten kunnen zijn.

Dikkers en Leenders willen van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken weten of het klopt dat er sterke aanwijzingen zijn dat gewasbeschermingsmiddelen bij agrariërs aandoeningen aan het zenuwstelsel kunnen veroorzaken en dat het bij het nageslacht van agrariërs leukemie kan veroorzaken. De Kamerleden willen graag vervolgonderzoek naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen.

De vragen zijn ingediend nadat staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verder onderzoek start naar de blootstelling van mensen aan gewasbeschermingsmiddelen die in de buurt wonen van gebieden waar deze veel worden gebruikt. Het al eerder aangekondigde onderzoek volgt op een advies van de Gezondheidsraad om vast te stellen of er mogelijk gezondheidsrisico’s zijn.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer