Doorgaan naar artikel

‘Puur natuur en biodiversiteit’

Voor de mens verscheen was de biodiversiteit al aan verandering onderhevig als gevolg van milieubelasting.

Je stapt naar buiten en je hoort merels fluiten, het zonnetje schijnt, je ruikt het intense bouquet van seringen. Je loopt het land op waar de koninginnenpages zijn neergestreken in je leeuwerikrand en iets verderop zie je een torenvalk duiken, er zitten muizen genoeg in je wintervogelakker. De natuur is prachtig! Maar wat is eigenlijk natuur? Je kunt zeggen dat natuur datgene is wat gebeurt als de mens zich nergens mee bemoeit.

Aangeharkte tuin waar alles kan

Nederland is wat dat betreft een aangeharkte tuin waar eigenlijk alles, van de waterstand tot de wildstand, tot in detail gepland is en waar van natuur in deze strikte zin dus geen sprake is. Als je kijkt naar de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, luchtvervuiling tot in het binnenste van het tropisch regenwoud en tot op de zuidpool en de microplastics in de diepste wateren van de oceaan, dan kun je je afvragen of je op heel de aarde nog wel ergens van puur natuur kunt spreken. Anderzijds is het ook zo dat zelfs in de maximaal gecontroleerde ruimte van een kas de natuur toeslaat door een bladluizenplaag of meeldauwaantasting die je niet besteld had. Natuur lijkt dus altijd een combinatie van menselijke elementen in een dynamische mix van 1 tot 99%.

Verschil in milieubelasting

Maar hoe stel je dan vast waar de natuur begint en de mens eindigt? Als een aap een appel plukt is het natuur, als een mens diezelfde appel plukt is het milieubelasting? Zelfs voordat de mens als een duveltje uit het doosje van de evolutie ten tonele verscheen, was de biodiversiteit al aan verandering onderhevig als gevolg van ernstige milieubelasting.

Natuurlijk is er wel een verschil in milieubelasting tussen een appel plukken, een stuk natuur omploegen voor voedselproductie of een chemische fabriek laten draaien op fossiele brandstoffen onderwijl een gore walm uitbrakend. De natuur heeft zich altijd aangepast tot herstel en zal dat nu weer doen. De evolutie schrijdt voort.

De biodiversiteit precies hetzelfde willen houden, daar is niets natuurlijks aan

Het is dan ook raar om een gebied aan te wijzen waaraan je een biodiversiteitslijstje hangt en stelt dat dit voor altijd hetzelfde moet blijven. Zeker als ondertussen het klimaat verandert en de biotoop belaagd wordt door allerhande menselijke invloeden. Wat mij betreft moet je voor de Natura 2000-gebieden streven naar een biodiversiteit die gelijkwaardig blijft. Dan kun je natuurlijk nog discussiëren over wat dat dan betekent. De biodiversiteit precies hetzelfde willen houden, daar is niets natuurlijks aan.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Peter Verschuren

broccoliteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin