Provincies geven meer uit aan natuur en minder aan landbouw

18-03-2015 | Laatste update op 18-05 | |
Provincies geven meer uit aan natuur en minder aan landbouw

Den Haag – Provincies geven in 2015 gemiddeld 44 procent meer uit aan natuur dan in 2014. De uitgaven aan agrarische aangelegenheden daalt gemiddeld met 14 procent ten opzichte van 2014.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan wegen wordt gemiddeld door de provincies 10 procent meer uitgegeven in 2015.

In totaal verwachten provincies in 2015 €80.6 miljoen uit te geven aan agrarische aangelegenheden. De uitgaven verschillen sterk per provincie. Noord-Brabant heeft met €16,3 miljoen het meeste begroot, ook al is dit een daling van 15 procent ten opzichte van vorig jaar. In Zuid-Holland zijn de agrarische uitgaven gehalveerd naar €12,6 miljoen. Gelderland geeft €12,3 miljoen uit, een daling van 18 procent ten opzichte van 2014. In Utrecht wordt met €900.000 het minste uitgetrokken voor de agrarische sector. In Drenthe wordt in 2015 met €10,5 miljoen bijna drie keer meer uitgegeven aan landbouwzaken dan in 2014. De agrarische uitgaven van provincies houden verband met de verbetering van de agrarische structuur, kavelruil en bedrijfsverplaatsing en innovatie.

Op het gebied van natuur wordt in totaal €557,8 miljoen uitgegeven door provincies. Dat is 44 procent meer dan in 2014. Overijssel heeft met €101,5 miljoen het meeste begroot. Dit is een verdrievoudiging ten opzichte van 2014. Alleen in Zeeland dalen de uitgaven voor natuur. De Zeeuwen halveren de begroting naar €33,1 miljoen. Limburg geeft met €15,4 miljoen het minste uit aan natuur in 2015.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever


Beheer