Provincies gaan in Brussel lobbyen voor tuinbouw

28-06-2016 | |
Provincies gaan in Brussel lobbyen voor tuinbouw
Provincies gaan in Brussel lobbyen voor tuinbouw

De provincies Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en Flevoland steken ruim 6 ton in lobbywerk in de Europese Unie.

Dat optreden als regio Randstad moet met name voor de tuinbouw voordelen opleveren, zoals invloed op regelgeving in bijvoorbeeld het Europese landbouwbeleid. Zo wordt in Brussel gesproken over nieuwe richtlijnen voor biologisch telen en de GMO-regelgeving. De discussie over CO2 emissierechten is buitengewoon belangrijk voor met name de (glas-)tuinbouw.

Een ander lobbydoel is Europese fondsen aanboren voor bijvoorbeeld energietransitie in de tuinbouw door geothermie of restwarmte en hergebruik van CO2. De lobby moet ook ondersteuning bieden aan onderzoeksinstellingen die steeds moeilijker toegang krijgen tot Europese onderzoeksgelden uit bijvoorbeeld het fonds Horizon 2020. Daarvoor zijn vaak buitenlandse onderzoekspartners nodig of regio’s. Daarnaast wil de regio Randstad (waaronder deze provincies zich scharen) aansluiting vinden bij andere tuinbouwregio’s in Europa, zoals Végépolys in de Franse Loire-streek.

Zuid-Holland is met een bijdrage van 38 procent de grootste financier van de lobbystrategie in Brussel. Daar huist ook het grootste tuinbouwcluster.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer