Doorgaan naar artikel

Provincie start investeringsfonds warmte

Foto: Ennatuurlijk

Foto: Ennatuurlijk

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben dinsdag ingestemd met de oprichting van een investeringsfonds warmte van € 65 miljoen.

Dat geld is nodig voor het realiseren van warmte-infrastructuur (warmtepijpen onder de grond) en het stimuleren van geothermie. Donderdag licht de gedeputeerde Han Weber de plannen toe van Zuid-Holland. In het voortraject werd steeds uitgegaan van een investering van € 50 miljoen in warmte-infrastructuur en € 15 miljoen voor warmteopwekking. Of dat overeind is gebleven in de voorwaarden van het investeringsfonds, is niet duidelijk.

Incidentele kansen

De provincie Zuid-Holland verwacht dat provinciale staten in maart een investeringsbesluit voor de warmtestrategie nemen, waarmee het besluit definitief wordt. Het besluit is belangrijk voor de tuinbouw in die provincie, vanwege de ontwikkeling van restwarmtebenutting en geothermie.

De politieke behandeling van de investeringsagenda zou in maart in hoog tempo moeten plaatsvinden, ‘omdat zich dit voorjaar een aantal incidentele kansen voordoen in de markt’, stelde Weber eerder. Onduidelijk is wat die incidentele kansen precies zijn.

Zuid-Holland wil restwarmte gebruik stimuleren met investeringsfonds. - Foto: Ennatuurlijk

Zuid-Holland wil restwarmte gebruik stimuleren met investeringsfonds. – Foto: Ennatuurlijk

Veel potentie aardwarmte

Het is te verwachten dat geothermie een belangrijke rol speelt in het investeringsfonds. Daarvoor is veel potentie, bleek vorige week uit een actualisatie van de geothermiepotentie in de provincie Zuid-Holland, door IF Technology. De potentie van geothermie in met name het Zuid-Hollandse Voorne-Putten is ruim, waardoor die op termijn de restwarmtebronnen kan vervangen in de warmterotonde in cluster West.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin