Provincie past maaibeleid aan voor telers

04-10-2017 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Provincie Noord-Holland heeft haar maaibeleid aangepast na klachten van telers over te hoge onkruiddruk.

Voor telers in de kop van Noord-Holland betekent onkruiddruk uit bermen dat het lastiger is duurzaam te produceren en keurmerken te halen. Voor een aantal percelen en telers is specifiek het maaiplan aangepast.

In oktober maaien

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vroeg deze zomer in een brief aan de provincie om een aanpassing van dat maaibeleid. Voor broedende vogels en de natuurwaarde van het gebied is het volgens de provincie beter om de bermen pas in oktober helemaal te maaien. De meeste planten produceren juist in de zomermaanden zaden, die dan overwaaien naar de akkers in het gebied. Die zaden kiemen vervolgens en dat leidt juist op die akkers tot een hogere onkruiddruk en meer inzet van herbiciden. Daarmee komen telers op een achterstand te staan bij het behalen van een keurmerk als Milieukeur. Er zijn in het verleden ook schadeclaims ingediend bij andere instanties.

Op een perceel van 10 hectare zaaiuien van het ras Hoza is de onkruiddruk hoog. Er is al acht keer gespoten inclusief het afbranden. Bodemherbiciden werken door droogte minder. - Foto: Sytze Bakker

Op een perceel van 10 hectare zaaiuien van het ras Hoza is de onkruiddruk hoog. Er is al acht keer gespoten inclusief het afbranden. Bodemherbiciden werken door droogte minder. – Foto: Sytze Bakker

Duurzame pacht

De NAV noemt het in de brief opmerkelijk dat de provincie wel gronden bij voorkeur verpacht aan telers met een duurzaam keurmerk, maar vervolgens het maaibeleid niet aanpast. Dat is nu dus wel gebeurd.

In een vergelijkbare situatie in de Betuwe heeft Staatsbosbeheer vanwege klachten van boeren ook besloten om de bermen wel op tijd te maaien.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer