Doorgaan naar artikel

‘Provincie paait eigen boeren en tuinders’

4 jaar geleden op 20 maart, komend jaar op 15 maart naar de stembus. - Foto: Ton van der Scheer

4 jaar geleden op 20 maart, komend jaar op 15 maart naar de stembus. - Foto: Ton van der Scheer

De provincies tonen zich begaan met de positie van boeren en tuinders. Nu andersom nog.

Na het vertrek van de vorige minister is landbouwminister Adema aan zet voor het schetsen van de perspectieven voor land- en tuinbouw in Nederland. De provincies gaven hem deze week alvast een voorzet. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) kwam deze week met de provinciale kijk op betere verdienmodellen voor boeren en tuinders.

In dat rapport gaat het veel over hoe de provincie beter op de hoogte zou zijn van wat er specifiek in het eigen gebied speelt. De provinciebestuurders spreken veel over gebiedsvisies en gebiedsgerichte aanpak. Maar ook de korte keten en het stimuleren van duurzaam en lokaal komen vaak langs.

Minder btw voor streekproduct

Zo vinden de provincies dat wie bij een teler om de hoek koopt, minder btw zou moeten betalen. Biologisch zou ook een btw-voordeel moeten krijgen. Ook zetten de provincies in op afspraken voor een minimum aandeel Nederlandse waar in levensmiddelen en op de schappen, het stimuleren van het ontstaan van nieuwe ketens, bijvoorbeeld rond zilte teelten, lupine of luzerne en op een bijpassend innovatiefonds nieuwe teelten en productieprocessen.

Btw als consumptiesturend element is bij groente- en fruittelers al bekend. Voor deze productgroep zou in 2024 al een btw-vrijstelling komen. Extra aansporing voor consumenten om ook lokaal en/of biologisch te kopen zal met dat instrument dus niet werken.

Het beste voor met arme boer en tuinder

Als het over agrarisch beleid gaat staat de provincie vooral in de belangstelling vanwege de stikstofdiscussie. De landelijke plannen moeten ter plekke uitgewerkt worden door de provincies. Die laten de deuren van hun provinciehuizen bij wijze van spreken al verstevigen. Maar tegelijk proberen ze met uitingen als dit rapport te laten zien dat ze echt wel het beste voor hebben met de boeren en tuinders en hun benarde positie in het maatschappelijk debat én in de waardeketen’, die door andere machtiger partijen wordt gedomineerd.

Komend voorjaar mogen we weer gaan stemmen voor de provincies. Het gaat er deze keer voor de agrarische ondernemers misschien toch een keer wat meer op aan komen.

Beheer
WP Admin