Doorgaan naar artikel

Provincie moet GLB-geld alleen aan tuinder besteden

Provincies moeten Europese subsidie uit GLB-fondsen alleen toekennen aan projecten die zorgen dat de marge van teeltbedrijven wordt verhoogd, vinden PvdA/GroenLinks en Volt.

Bij subsidieaanvragen voor GLB-middelen van de provincie moet niet de volgorde van binnenkomst bepalend zijn voor de toekenning, maar de beoordeling welke aanvraag de hoogste netto toegevoegde waarde op de teelt- of veebedrijven oplevert. Die oproep doen PvdA/GroenLinks en Volt in een motie voor de behandeling van de subsidieverordening in de provincie Gelderland.

€ 33,4 miljoen

Provinciale Staten behandelt het subsidievoorstel voor GLB-NSP op woensdag 8 november. Dat vernieuwde Europese subsidiestelsel geeft de provincie de mogelijkheid om subsidies te verstrekken voor maatregelen op het gebied van innovatie, kennisoverdracht, investeringen en gebiedsgerichte samenwerking. Met deze steun kunnen agrariërs investeren in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

De beide partijen vinden dat het boereninkomen bovenaan moet staan in de toekenning. Belangrijk is dat een groter deel van de consumentenprijs bij de boer of teler terecht komt. Daarom zouden niet de toeleveranciers, verwerkers of adviseurs moeten profiteren van deze Europese subsidies, stellen de partijen. voor Gelderland is € 33,4 miljoen beschikbaar voor de periode 2023-2027. Eén van de voorwaarden voor toekenning van EU-middelen is cofinanciering uit nationale middelen. Bij elke toekenning van subsidie dient sprake te zijn van een betaling afkomstig uit 43 procent EU middelen en 57 procent nationale cofinanciering.

Veel bedrijven missen nu het overzicht op alle subsidieregelingen. Het Ministerie van LNV heeft daarom onlangs opdracht gegeven voor een onderzoek naar zogenaamde boerenloketten.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin