Doorgaan naar artikel

‘Provincie maakt het lastig Milieukeur te telen’

Foto: Petra Vos

Foto: Petra Vos

Het maaibeleid van de provincie Noord-Holland in de Kop van Noord-Holland maakt het voor telers lastiger duurzaam te produceren en keurmerken te halen.

Dat stelt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) in een brief aan de provincie. De NAV trok al in april aan de bel, maar kreeg nog geen reactie. Voor de broedende vogels en de natuurwaarde van het gebied is het volgens de provincie beter om de bermen pas in oktober helemaal te maaien. De meeste planten zullen juist in de zomermaanden zaden produceren die dan overwaaien naar de akkers in het gebied. Die zaden kiemen vervolgens en dat zal juist op die akkers leiden tot hogere onkruiddruk en meer inzet van herbiciden daartegen. Daarmee komen telers op een achterstand te staan bij het behalen van een keurmerk als Milieukeur.

Maaibeleid kruist pachtbeleid

Het is volgens de NAV opmerkelijk dat de provincie wel gronden bij voorkeur verpacht aan telers met een duurzaam keurmerk. Daar past dit maaibeleid niet bij, aldus de NAV. In een vergelijkbare situatie in de Betuwe heeft Staatsbosbeheer vanwege klachten van boeren juist besloten om de bermen wel op tijd te maaien, stelt de NAV.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin