ProSeed toegelaten als zaadbehandelingsmiddel

01-08-2013 | Laatste update op 24-08 | |
ProSeed toegelaten als zaadbehandelingsmiddel

Het middel ProSeed met de werkzame stof thiram is door het Ctgb toegelaten als zaadbehandelingsmiddel in bedekte teelten van diverse gewassen. Daaronder vallen productieteelten, maar ook het opkweken van plantmateriaal.

ProSeed van Certis is toegelaten in de bedekte teelten van peulen, stamslabonen, stamsnijbonen, stokslabonen, stoksnijbonen, spekbonen, pronkbonen en kousenband. Verder in spinazie, veldsla, andijvie, kropsla en ijsbergsla. Ook in de bedekte teelten van augurken, komkommer, (water)meloen, aubergine, courgette, paprika, pepers, tomaat en radijs is het toegelaten. En in wortelen, kroten, bosui, lente-ui, stengelui en prei. Daarnaast in selderij, peterselie, kervel en venkel en in de koolgewassen rode kool, savooiekool, spitskool, witte kool, Chinese kool, bloemkool, broccoli, spruitkool, boerenkool, koolrabi, paksoi en amsoi.Ook is ProSeed toegelaten voor de behandeling van zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden, waarbij geldt dat het middel uitsluitend op zaad mag worden aangebracht door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico-inventarisatie en -evaluatie, zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en een vergunning hebben in het kader van de Wet Milieubeheer

en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer