Doorgaan naar artikel

Projecten aardwarmte naar woonwijken krijgen vorm

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

Aardwarmte aan woonwijken leveren komt dichterbij. Handtekeningen zijn gezet. oncrete kansen voor aardwarmteprojecten in de glastuinbouw

Westland Infra heeft een belangrijke eerste stap gezet in het uitfaseren van aardgas. Er is een handtekening gezet onder twee intentieovereenkomsten die het bouwen van acht aardgasloze woonwijken en twee aardgasloze gebieden in de gemeente Westland mogelijk maken. In plaats van aardgas krijgt duurzame warmte, zoals aardwarmte, een belangrijke rol in het plan. Naar verwachting is het plan in 2018 gereed.

Aanleg elektriciteitsnetten wijzigt

Het creëren van wijken zonder aardgas heeft gevolgen voor de wijze waarop elektriciteitsnetten worden aangelegd. Denk daarbij aan het pompvermogen voor warmtenetten en het elektrisch bijverwarmen van woningen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin