Doorgaan naar artikel

Prognosfruit: meer peren en veel meer appels

Bij fruitbedrijf De Woerdt in Ressen is de oogst van zomerappel Delcorf al in volle gang. - foto: Ton van der Scheer

Bij fruitbedrijf De Woerdt in Ressen is de oogst van zomerappel Delcorf al in volle gang. - foto: Ton van der Scheer

De 28 EU-landen verwachten ondanks het extreme zomerweer de grootste appeloogst van de laatste 10 jaar. Ook de perenoogst zou wat groter dan gemiddeld uitvallen.

De appelproductie in de Europese Unie wordt dit jaar geraamd op 12.611.000 ton en de perenproductie op 2.327.000 ton. Dat maken de Europese fruittelers bekend op de jaarlijkse conferentie Prognosfruit, die dit jaar in Warschau wordt gehouden.

De raming voor appels valt 36% hoger uit dan de door vorstschade tegenvallende oogst van 2017 en 13% hoger dan het gemiddelde over de jaren 2015-2017. Voor peren is de raming 4% hoger dan de oogst van 2017 en 3% hoger dan het gemiddelde over 2015- 2017.

Effecten droogte en hitte kan oogst drukken

Veel EU-landen kampen deze zomer met de hitte en droogte. De effecten daarvan op de definitieve productie zijn nog niet allemaal bekend. Daardoor kan de definitieve oogst lager uitvallen. De ondertussen al naar beneden bijgestelde ramingen voor de Nederlandse oogst, zijn bijvoorbeeld ook nog niet in de Prognoscijfers verwerkt.

Vooral Poolse oogst veel groter

De voor 2018 geraamde oogst is de grootste van de afgelopen 10 jaar. Met name de enorm grote Poolse oogst van 4.480.000 ton is van grote invloed op de totale Europese oogst. De verwachte Poolse appeloogst is 56% groter dan die van 2017 en 23% groter dan het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar.

NFO: smaak zal top zijn

Fruittelersorganisatie NFO verwacht dit jaar fruit dat erg goed zal smaken, vanwege de hoge suikergehalten. De perenoogst is naar verwachting normaal. Er worden goede afzetmogelijkheden verwacht. Zo vindt de Nederlandse Conference zijn weg naar steeds meer internationale markten.

De appeloogst zal volgens de ramingen fors uitvallen, Maar het volume appels dat geschikt is voor verse consumptie, wordt iets lager dan gemiddeld ingeschat. Door de droogte zal een hoger percentage van het product in de industrie terechtkomen.

Goede marktvooruitzichten

Gunstig voor de prijsvorming kan zijn dat al het oude product van vorig seizoen weg is en dat door de vroege oogst het afzetseizoen langer is. Bovendien verwacht China – de grootste appelproducent in de wereld – een 30% lagere productie dan vorig jaar. Dit biedt waarschijnlijk kansen voor export vanuit EU-landen naar markten die anders worden bediend door China.

Weer meer Elstars

De geraamde productie van Elstar-appels is 335.000 ton. Dat is 26% meer dan vorig jaar en 4% meer dan de gemiddelde productie in de periode 2015-2017. Dat komt vooral door de hogere Elstar-productie in Duitsland en Nederland, waar vorig jaar de nachtvorst in het voorjaar ernstig toesloeg. In Duitsland is de productie 36% hoger dan vorig jaar, tegen 12% in Nederland. Nederland is dit jaar goed voor ruim 30% van de Europese Elstar-productie. Vorig jaar was dat nog 40%.

Veel meer Poolse Jonagold

De Europese productie van Jonagold (inclusief Jonagored en Red Jonaprince) wordt geschat op 1.084.000 ton. Dit is maar liefst 71% meer dan vorig jaar en 12% meer dan het gemiddelde over 2015-2017. De groei zit vooral in een veel hogere Poolse productie.

Ook flinke groei is te zien bij de in kilo’s nog steeds vrij bescheiden Goudreinet: de productie wordt geraamd op 63.000 ton: 86% hoger dan vorig jaar. Golden Delicious blijft met een geschatte productie van 2.347.000 ton veruit het grootste ras in de EU. De oogst van dit ras wordt 23% hoger geraamd dan vorig jaar en 3% hoger dan het gemiddelde van 2015-2017.

Perenproductie groeit minder hard

De raming van Conference valt met 953.000 ton 9% hoger uit dan de productie in 2017. Nederland en België nemen ongeveer 65% van de EU-productie van Conference voor hun rekening. In deze landen is sprake van serieuze droogte, waardoor de definitieve productie van Conference lager kan uitvallen.

Het volume Doyenné du Comice is met 74.000 ton 26% hoger dan de productie van vorig jaar. De raming van Abate Fetel is met 333.000 ton weer het grootst van alle EU-perenrassen nagenoeg vergelijkbaar met de productie van vorig jaar.

Beheer
WP Admin