Doorgaan naar artikel

Proeftuin Zwaagdijk pakt knelpunten aan

Image

Proeftuin Zwaagdijk richt zich het komend seizoen op proeven met de bestrijding van ziekten en plagen in diverse gewassen. Deze proeven zijn door telers gefinancierd, via het Productschap Tuinbouw. In overleg met telers en de producenten van gewasbeschermingsmiddelen worden bestaande en experimentele middelen met elkaar vergeleken, gericht op de toelating van effectieve middelen.

Sluitkool en spitskool
In sluitkool wordt op het sluitkoolplatform in Warmenhuizen onderzoek gedaan naar de bestrijding van trips en echte meeldauw. Ook wordt hier een proef in spitskool tegen rotstrukken opgezet.

Bloemkool en broccoli
Voor telers van bloemkool en broccoli wordt gekeken of geleide bestrijding van de koolgalmug op basis van vangsten perspectief biedt om middelen optimaal in te zetten. Op een van de locaties loopt ook een proefje in spitskool mee.

Spruitkool
In spruitkool vormt de late koolvlieg een probleem. In de zoektocht naar effectieve middelen worden twee proeven uitgevoerd.

Witlof
Sclerotinia geeft in witlof in de trek vaak grote problemen als er niets tegen wordt gedaan. Om gezonde pennen te oogsten wordt op de bestrijding van Sclerotinia in het veld ingezet.

Peen
Wortelvlieg is het grootste knelpunt in de teelt van peen. Op plaatsen met een hoge infectiedruk worden proeven aangelegd en middelen gescreend.

Sla
In sla wordt ingestoken op de bestrijding van onkruid en de bestrijding van rupsen.

Rettich en Daikon
Tegen ritnaalden is er vanuit PT een project in rettich/daikon.

Chinese kool en paksoi
Door gebrek aan effectieve middelen tegen rupsen in kleine teelten als Chinese kool en paksoi wordt ook hiervoor onderzoek ingesteld.

Bron: Nieuwsbrief Proeftuin Zwaagdijk, bewerkt door Joost Stallen – Groenten & Fruit

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin