Proef niet-onderwerken strorijke stalmest in bloemkool

30-03-2020 | |
Foto: Boerderij
Foto: Boerderij

In Noord-Holland start een 4-jarig onderzoek naar de effecten van het niet onderwerken van strorijke stalmest in bloemkool.

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gekeken naar de invloed van niet onderwerken van strorijk stalmest op de bodemkwaliteit, productie, productkwaliteit (waaronder de voedingswaarde), uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en weidevogels. Dat meldt Greenport Noord-Holland Noord.

Twee proeflocaties

In Noord-Holland zijn twee proeflocaties aangewezen die ontheffing hebben gekregen voor het niet keren van bovengronds toegediende strorijke mest. De ene locatie is bij firma P.N. Slagter in Andijk en de andere bij firma Reus in Hem.

Kringlooplandbouw

De resultaten uit het onderzoek moeten helpen om vast te stellen of het wenselijk is de huidige regelgeving omtrent het verplicht onderwerken moet worden aangepast. Dit om de remmende factor van het gebruik van regionale vaste mest weg te nemen én het sluiten van kringlopen in de landbouw mogelijk te maken.

Vergelijkbaar onderzoek

De Amsterdam Green Campus voert het project uit samen met de Universiteit van Amsterdam, RVO.nl en Vollegrondsgroente.net. Daarnaast is er afstemming met onder andere Ecolane in de provincie Friesland, waar vergelijkbaar onderzoek plaatsvindt.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer