Doorgaan naar artikel

Produceren in de toekomst: grootschalig of lokaal?

Aan welke knoppen gaan we draaien om het kwalitatief hoogwaardige product te kunnen blijven produceren? - Foto: Lex Salverda

Aan welke knoppen gaan we draaien om het kwalitatief hoogwaardige product te kunnen blijven produceren? - Foto: Lex Salverda

In het mondiale speelveld van de voedselproductie spreken we al jaren over groei van de wereldbevolking. Al die mondjes die gevoed moeten gaan worden, dat is misschien wel een van de grootste uitdagingen die voor ons staan.

Daartegenover staat een sterke krimp van landbouwbedrijven door vergrijzing wereldwijd, met schaalvergroting van de overblijvende bedrijven als gevolg.

Economische risico‘s

Daarnaast zien we een duurzaamheidswens van landen waar de welvaart voldoende is om te kunnen kiezen wat te eten. Groente en fruit waren de laatste jaren goed betaalbaar en van hoge kwaliteit. Door de oorlog, sterke inflatie, beperktere gewasbeschermingsmiddelen en klimaatverandering komen er steeds meer uitdagingen voor de landbouw tevoorschijn. Daarbij vormen het economische perspectief en economische risico’s misschien wel de grootste uitdaging.

Innovaties en ondersteuning van schaalgrootte zal noodzaak zijn voor de landbouw in de wereld, of we dit willen of niet

Aan welke knoppen gaan we draaien om het kwalitatief hoogwaardige product te kunnen blijven produceren? Een jaar rond te kunnen beleveren en de bevolking te kunnen voeden? Misschien in Noordwest-Europa geen zorg vandaag de dag, maar komen lege schappen en hoge prijzen misschien dichterbij dan we denken? Innovaties en ondersteuning van schaalgrootte zal dan ook noodzaak zijn voor de landbouw in de wereld, of we dit willen of niet.

Tweedeling

Wel zal er een tweedeling ontstaan tussen grootschalige landbouw en lokaal geproduceerd en gekocht. Beide markten bieden tenslotte kansen, mits je maar blijft ondernemen in het klimaat dat er op dat moment is.

Bekijk meer

Delen

Image
René Bal

teeltadviseur fruitteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin