Problemen GMO drukken uitkering aan telers

23-04-2015 | |
Problemen GMO drukken uitkering aan telers

Problemen met GMO-uitvoering zorgden voor een dieptepunt in de verstrekking in 2014.

Er is in dat boekjaar circa 27 miljoen euro aan steun uitbetaald aan de producentenorganisaties, tegen 73 miljoen euro in 2013. Oorzaak is de intrekking van de erkenning van een grote producentenorganisatie en schorsingen. Dat geld voor geschorste verenigingen is ingehouden en later wel uitgekeerd, blijkt uit het jaaroverzicht van uitvoerder RVO. Het is het eerste uitvoeringsjaar van deze overheidsorganisatie. In 2014 handelde RVO de GMO-jaardeclaraties over 2013 uit.

In 2013 heeft het toenmalige Productschap Tuinbouw de telersverenigingen tegen het licht gehouden om te bepalen of de hele productie wordt afgezet via de vereniging. Het PT heeft daarop in 2013 één schorsing opgelegd en vijf waarschuwingen uitgedeeld aan verschillende afzetorganisaties. RVO spreekt nu over meerdere schorsingen voor het uitbetalingsjaar 2014. Ook stelt RVO dat in 2014 dertien producentenorganisaties en één associatie een GMO-erkenning hadden. Het PT vermeldde over 2013 dat er zestien organisaties zo’n erkenning hadden plus die ene associatie. RVO kon de cijfers nog niet toelichten.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer