Doorgaan naar artikel

Problemen bij toewijzing teeltlocaties wietproef

Procedure om bij loting tien teeltlocaties voor wietteelt aan te wijzen blijft staan, ondanks nieuwe problemen.

Op 3 december 2020 zijn tien projecten aangewezen uit 42 aanvragers voor de wietproef. Zij mogen waarschijnlijk legaal telen voor aangewezen coffeeshops. Deze tien winnende projecten zijn nog onbekend, omdat ze beoordeeld worden op goed gedrag. Naar verluidt zijn er 4 projectplannen die in kassen gaan telen, de overige projectplannen zijn gericht op indoorteelt. De toelating ging onder verantwoordelijkheid van minister voor Medische Zorg Tamara van Ark en de minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus.

Verliezers procederen

Van de niet-ingelote projecten heeft een aantal partijen samen de toewijzingsprocedure aangevochten. De Rechtbank Amsterdam heeft in een verzoek tot voorlopige voorziening de eis afgewezen. Uit de uitspraak blijkt dat er toch problemen zijn in de toewijzing. Zo is een onbekend aantal projectplannen gevestigd in dezelfde gemeente. Die gemeente stelt echter een maximum aan het aantal toegestane projecten. Dat doet zij vanwege de openbare orde, schrijft de rechtbank in de uitspraak. Er lopen nu gesprekken tussen de gemeentes en aanvragers om tot een oplossing te komen. Van de 32 afgewezen projecten is overigens een wachtlijst aangelegd.

Groene plannen

Ook blijkt uit de uitspraak dat de aanvragen niet allemaal even ver zijn in de uitwerking van de plannen. Volgens de eisers (de groep afgewezen projecten) is de locatie en financiering bij een aantal plannen niet goed gecontroleerd. Het ministerie stelt dat voor financiering een intentieverklaring nodig was. Daarop is gecontroleerd. Het ministerie erkent wel dat er niveauverschillen zijn tussen de plannen. Zo zijn er aanvragen met daarin meerdere alternatieve locaties. Ook zijn er aanvragers die per alternatieve locatie een aanvraag indienden en zo meer kans maakten in de loting. De rechter stelt evenwel dat dit zorgvuldig is gecontroleerd.

Toevoeging drie projecten

Ook de plotselinge toelating van drie afgewezen projecten aan de loting heeft de kansen voor de overige projecten verkleind. Deze drie projecten zijn op het laatst, na een kort geding, toegelaten tot de loting op 3 december. Zij hebben de kans op inloting met 2% verkleind voor de andere projecten, maar ook hier ziet de rechter geen grond voor het afwijzen van de regeling.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin