Prinsjesdag: recordbedrag voor glastuinbouw in 2020

17-09-2019 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een recordbedrag gereserveerd voor verduurzaming van de glastuinbouw, blijkt uit de Prinsjesdag-stukken.

Een aantal voor de tuinbouw belangrijke zaken was al bekend. Zo staat in de LNV-begroting dat de Brede Weersverzekering aantrekkelijker wordt, net als de borgstelling via MKB-landbouwkredieten. Ook de € 2,5 miljoen voor een warmteleiding van Moerdijk naar glastuinbouwbedrijven was al bekend.

Subsidie Energie-Efficiëntie Glastuinbouw fors hoger

De belangrijkste in het oog springende maatregel is het verdriedubbelen van het budget voor de regeling Energie-Efficiëntie Glastuinbouw (EG). Was in 2019 nog € 10,9 miljoen begroot voor de subsidieregeling voor met name energieschermen, voor 2020 wordt een bedrag van € 30,9 miljoen voorzien. Dat blijkt uit de begroting voor 2020 van het ministerie van LNV. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 plant het ministerie een lager bedrag, maar nog duidelijk structureel boven het niveau van voorgaande jaren. Glastuinbouw Nederland kon dinsdag 17 september nog niet reageren op de begroting voor 2020.

Voor de marktintroductieregeling MEI is het begrootte bedrag € 5,8 miljoen. Dat bedrag is iets lager dan vorig jaar.

€ 16,2 miljoen voor Kas als Energiebron

Uit de begroting valt verder op te maken dat € 21,7 miljoen is vrijgemaakt voor onderzoeksopdrachten op het gebied van de innovatieagenda en energietransitie. Het gaat dan om onderzoek voor de glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen. Daarvan is € 16,2 miljoen voorzien voor kennisopbouw in Kas als Energiebron en € 4,2 miljoen voor toezicht- en kwaliteitsinstanties als KCB en Naktuinbouw. Met dat geld kunnen de partijen de brexit-gevolgen opvangen.

Ook is € 0,8 miljoen opgenomen op de begroting voor de Raad van Plantenrassen om het kwekersrecht te behouden.

Lees ook de blog: ‘Troonrede: klimaat kans voor duurzame landbouw’

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer