Doorgaan naar artikel

‘Prima teeltseizoen, teleurstellend rendement’

De eerste helft van augustus beregende Trouw zijn percelen nog volop - Foto: Stan Verstegen.

De eerste helft van augustus beregende Trouw zijn percelen nog volop - Foto: Stan Verstegen.

Johan Trouw in Etten-Leur oogstte begin augustus de laatste rabarber van dit seizoen. Met gemengde gevoelens, want het was qua rendement zeker geen topseizoen, geeft hij half augustus aan.

“De prijs lag gemiddeld genomen zo’n 10 tot 12% lager dan in een normaal jaar”, zegt Trouw, die zijn producten grotendeels afzet via BelOrta. “Waarschijnlijk speelde de toegenomen inflatie hierin een rol: mensen kunnen hun euro maar één keer uitgeven en rabarber is helaas geen eerste levensbehoefte. Daar komt bij dat onze kosten fors gestegen zijn. Kunstmest, personeel, diesel, alles is duurder geworden. Ik heb ook diverse malen een baantje rabarber laten staan, omdat het gewoonweg niet lonend was om deze te oogsten.”

Prima groeiseizoen

Teelttechnisch kijkt Trouw wel terug op een goed seizoen. De kwaliteit was prima en hij leverde 10% meer stelen aan de veiling dan in een ‘normaal’ jaar. “Dat kwam mede omdat we al vroeg in het voorjaar voldoende licht en temperatuur hadden”, zegt de ondernemer, die rabarber in de kas, in tunnels en buiten teelt. “Ook waren we begin april al aan het beregenen; dat is behoorlijk vroeg. Samenvattend was er sprake van een goed teeltseizoen, maar met een teleurstellend rendement.”

Onkruid als issue

Wel was onkruid afgelopen seizoen een grote issue dan normaal. Ook dit was deels te wijten aan de droogte. “Dan werken herbiciden toch minder goed. Daarbij is het middelenpakket fors uitgedund. De middelen die we nu nog tot onze beschikking hebben, zijn veel minder sterk dan vroeger. Daar komt makkelijk nog een onkruidje doorheen.”

Veel beregenen

De eerste helft van augustus beregende Trouw zijn percelen nog volop, om ervoor te zorgen dat het gewas actief bleef. “Dat was een flinke kluif; ik probeerde iedere tien tot veertien dagen op een perceel te komen. Desondanks zag je dat het gewas het in deze periode zwaarder had dan normaal. Het werd harder en doffer en er zat minder groeikracht in.”

Daarnaast bracht hij na de oogst 150 kilo KAS per hectare op, om het gewas te helpen herstellen. “Inmiddels is het grotendeels gedaan met de groei, de plant slaat nu reserves op in de wortels. Dan is het wel zaak dat er voldoende meststoffen beschikbaar zijn om de batterij goed op te laten.”

Ras X

Goliath en Frambozen Rood zijn de belangrijkste rassen. Vanaf volgend jaar ruimt Trouw waarschijnlijk ook meer plek in voor een ander ras, waarvan hij de naam nog niet kent. “Ik kon deze planten die in een tunnel stonden, overnemen van een collega-teler op leeftijd. Ik zag wel potentie in dat ras. Het is namelijk behoorlijk vroeg, de steelkleur is mooi donkerrood en er is sprake van een goede stengeldikte.”

Volgens Trouw kent het ras, waarvan hij nu 0,3 hectare heeft staan, tot nu toe wel bovengemiddeld veel uitvallers. “Dat is te verklaren doordat we deze planten vrij laat in het seizoen hebben gescheurd. De planten die door de kritische fase heen zijn gekomen, staan er echter mooi bij. Als deze trend doorzet, zet ik deze planten in voor de vermeerdering, zodat ik het areaal kan uitbreiden. Tegen die tijd hoop ik ook te weten om wat voor ras het gaat. Ik heb het diverse ‘rabarbergoeroes’ gevraagd, maar niemand heeft het antwoord. Tot die tijd houd ik het op ‘ras X’.”

Beheer
WP Admin