Doorgaan naar artikel

‘Prima afspraken LTO en fiscus over burenhulp’

Even een bakkie doen op het boerenbedrijf. Burenhulp is ook financieel een mooie mogelijkheid voor boeren die tijd over hebben, mits ze letten op de fiscale afspraken hierover. - Foto: Henk Riswick

Even een bakkie doen op het boerenbedrijf. Burenhulp is ook financieel een mooie mogelijkheid voor boeren die tijd over hebben, mits ze letten op de fiscale afspraken hierover. - Foto: Henk Riswick

Een goede buur is beter dan een verre vriend, een waarheid als een koe. Zeker in de land- en tuinbouw is hulp van en aan collega’s in de buurt de normaalste zaak van de wereld.

In heel veel gevallen gaat dat met gesloten beurs en speelt de fiscus geen rol. Maar zodra er wel een financiële vergoeding tegenover de hulp staat, komen er allemaal vragen op: moet er omzetbelasting in rekening gebracht worden en tegen welk tarief? Is er misschien sprake van een loondienstverband en moeten loonheffing en premies afgedragen worden? Tellen de gewerkte uren mee voor het urencriterium van de eigen onderneming? Allemaal vragen waar niet zo 1, 2, 3 een pasklaar antwoord op te geven is.

Gelukkig hebben LTO Nederland en de Belastingdienst hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken scheppen duidelijkheid en zijn per april 2017 geactualiseerd. De nieuwe tekst is te lezen in het aangepaste convenant Land- en Tuinbouw.

Burenhulpafspraak

Het werken bij andere agrariërs speelt vooral bij ondernemers in opvolgingssituaties of bij ondernemers die extra capaciteit beschikbaar hebben omdat het eigen bedrijf niet meer kan groeien. Ook in dit soort situaties kan er gebruik gemaakt worden van de ‘burenhulpafspraak’.

Drie voorwaarden bij burenhulp

De kern van de afspraak is dat de inkomsten uit het werk bij collega’s aangemerkt worden als winst uit onderneming. Er moet dan wel voldaan worden aan 3 voorwaarden:

  1. Ten eerste moet er een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst zijn. Voor de overeenkomst van opdracht kan gebruik gemaakt worden van de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van LTO-Nederland.
  2. Ten tweede mogen de werkzaamheden bij de andere ondernemer maximaal 30% van het totaal aantal uren bedragen binnen de eigen onderneming. Dit met een maximum van 600 uur per jaar. De werkzaamheden bij de andere onderneming zijn daarmee ondergeschikt aan het werk in het eigen bedrijf.
  3. Ten derde moeten de werkzaamheden soortgelijk zijn aan het werk in de eigen onderneming.

Ik denk dat het een prima afspraak is. Hij schept duidelijkheid en is zeker niet in het nadeel van de boer die ook bij de ‘buren’ iets bijverdient.

Beheer
WP Admin