Doorgaan naar artikel

Precisielandbouw in het GLB: vragen en antwoorden

Precisielandbouw-toepassingen in de ecoregeling roepen veel vragen op. Dit bleek tijdens een webinar van Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) over dit onderwerp.

Precisielandbouw-toepassingen die in 2024 onder de ecoregeling vallen, zijn precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. Bij deze activiteiten gaat het om het op de juiste locatie toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. En ook op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid.

Kijk het webinar terug op de website van Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Tijdens een webinar in november stuurden deelnemers vragen in waarop niet meteen antwoorden kwamen. Hieronder een samenvatting van de vragen en antwoorden uit het webinar in november.

Zijn alle eco-activiteiten voor 2024 nu bekend of kunnen er nog zaken bijkomen of wijzigen?

De activiteiten voor 2024 zijn definitief vastgesteld.

Waarom zijn bufferstroken uitgesloten? Juist naast de bufferstroken lijken me precisietechnieken extreem relevant. Daarmee zorg je ervoor dat op de juiste plaatsen wel of juist geen mest terechtkomt.

Op bufferstroken is gebruik van meststoffen of gewasbescherming niet toegestaan. Daarom kun je geen punten krijgen voor de eco-activiteiten precisiebemesting en -gewasbescherming op de bufferstrook, maar wel naast de bufferstrook op het hoofdperceel. De regeling voorziet niet in betalingen voor wettelijke verplichtingen.

Als je precisiegewasbescherming toepast voor meerdere bewerkingen per perceel (bijvoorbeeld plaatsspecifiek spuiten van herbiciden, fungiciden en loofdoding) krijg je dan het bedrag voor elke bewerking?

Nee, de punten en de waarde worden eenmaal per perceel toegekend aan de activiteit in de hoofdteelt.

Zijn er plannen om de vergoeding vanuit de ecoregeling in de toekomst te verhogen?

Nee, dit is niet voorzien.

Komt deze vergoeding boven op brons/zilver/goud?

Nee, deze activiteiten tellen mee om brons/zilver/goud te kunnen behalen. Een landbouwer heeft dus meer activiteiten om uit te kiezen. Het totaal aan behaalde punten en de waarde levert een bepaald niveau op: brons/zilver/goud.

Krijg je ook subsidie als je überhaupt geen gewasbescherming gebruikt?

Nee.

Komt biologische landbouw waarbij geen gebruik wordt gemaakt van gewasbescherming en heel bewust en precies bemest of compost toepast in aanmerking voor de ecoregeling?

Volledig biologische bedrijven en bedrijven in omschakeling komen op basis van de Skal-registratie in aanmerking voor de ecopremie goud en hoeven geen aanvullende eco-activiteiten uit te voeren.

Is alleen een taakkaart voldoende bewijs dat je eco-activiteiten hebt uitgevoerd?

Nee, het gaat om een taakkaart, een resultaatkaart of een as-applied-kaart en de beschikking over een machine die gewasbescherming of bemesting met precisie toepast (met behulp van gps). Is er geen beschikking over een machine, dan moet de factuur van de loonwerker worden bewaard. Deze factuur moet aan vereisten voldoen, zoals de uitgevoerde werkzaamheden en de aanduiding van de percelen.

Is stapelen per hectare mogelijk?

Ja, stapelen van activiteiten is soms mogelijk. RVO heeft hiervoor een cumulatietabel ontwikkeld.

Is rijenbemesting ook precisiebemesting?

Nee, aangezien hier niet variabel wordt gedoseerd. Wel precisiebemesting is: rijenbemesting in combinatie met sensorgestuurd of via de taakkaart variabel doseren in de rij, gps-gestuurd en volgens de plaatsspecifieke behoefte van het gewas.

Toepassing van plaatsspecifieke bemesting kost meer tijd dan gewone bemesting. Waarom geldt hiervoor geen vergoeding / waarde?

Bij de bepaling van de waarde van de eco-activiteit is gekeken naar de gemaakte onkosten per hectare. Hier is de waarde per activiteit op gebaseerd.

Als ik op een perceel zowel precisiebemesting als precisiegewasbescherming toepas, krijg ik dan twee keer € 43 per hectare?

Ja, het is dus interessant om zowel precisiebemesting als -gewasbescherming toe te passen.

Share this

Afbeelding
Petra Frans

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin