Praktische bodemweerbaarheidsproef op aardbeidemodag

30-08-2012 | Laatste update op 31-08 | |
Praktische bodemweerbaarheidsproef op aardbeidemodag

Bezoekers op de aardbeidemodag op 7 september in Breda krijgen een bijzondere proef van adviesdienst HortiNova voorgeschoteld, over de relatie tussen bodemgezondheid en de weggroei en productie van aardbeiplanten (in deze proef).

Dat gaat met 26 bakkenproeven met gronden van diverse herkomsten en behandelingen met gekoelde elsanta-aardbeiplanten in een teelt vanaf de eerste week juli. De verschillen in weggroei tussen de ene en andere bak zijn soms enorm.HortiNova-bodemspecialist Sjoerd Smits durft gezien de plantontwikkeling op sommige proefbakken al wel de stelling aan  dat “organische mest als manier om de conditie van de bodem op een hoger peil te brengen, goed klinkt, maar dat in werkelijkheid niet altijd is”. Hij maakt de opmerking naar aanleiding van het deel van de proef dat is opgezet met grond van vijf telers. Van ieder van hen staat er een bak met grond van een als ‘goed’ aangeduid perceel en met grond van een als ‘matig’ aangeduid perceel.Bij sommige telers is het verschil in plantweggroei in de matige en in goede grond amper te zien, in andere gevallen is dat verschil levensgroot. Smits “Dat kan allerlei oorzaken hebben. Wel vinden we in de minder goed weggegroeide planten een hoog K-gehalte in het blad. Veel kali kan de opname van magnesium verhinderen, waardoor de gewasgroei wordt geremd. Dat kan veroorzaakt zijn door de aanvoer van veel organische mest met een hoog kaligehalte. Vandaar de opmerking: ‘organische mest lijkt goed, maar is het niet altijd.” De telersgronden worden ook getoetst op hun ziektedrukkend vermogen in een biotoets met planten die zijn besmet met Phytophthora.Aaltjesgrond

Voor een ander deel van de proef is grond gebruikt van PPO Vredepeel. Op dit proefcentrum ligt al jaren achtereen een vruchtwisselingsproef op gronden die uiteenlopend zijn behandeld en bemest. Een deel van deze gronden is gangbaar, een ander is biologisch, met verschillen in organische stofbemesting. De weggroeiverschillen met Elsanta  zijn gigantisch te noemen, waarschijnlijk door aaltjes als Hapla en Pratylenchys penetrans (PP).Het derde deel van de proef betreft een bemestingsproef van HortiNova: in een soort grond zijn uiteenlopende strategieën toegepast, waaronder met extra spoorelementen, extra Mg, extra compost, huminezuur etcetera. Een planting heeft dusdanig veel gips gekregen, dat de hierin aanwezige kalk de opname van magnesium heeft geremd en daarmee de gewasontwikkeling. Smits: kalk is prima bij een lage pH, maar ongebreideld kalk strooien is dat niet.”

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt


Beheer