Praktijknetwerk Asperge presenteert speerpunten

28-02-2013 | Laatste update op 24-08 | |
Praktijknetwerk Asperge presenteert speerpunten

Fusarium, aspergevlieg, aspergekever, bodeminsecten en Phyophthora; dat zijn de speerpunten waar het Praktijknetwerk ‘Aspergeplagen duurzaam te lijf’ zich het komende jaar op gaat richten. Bij de vaststelling van die speerpunten waren telers, toeleveranciers en zaadbedrijven betrokken.

Rond Fusarium worden besmette aspergepercelen gezocht voor het aanleggen van een aantal demovelden gericht op biologische grondontsmetting. Ook komt er een proef waarbij de aanwezigheid en de duurzame bestrijding van Fusarium wordt gemonitord.

Bij aspergevlieg/aspergekever wordt gekeken naar niet-chemische bestrijdingsmogelijkheden, zoals afzuigen, afregenen, afblazen en afkloppen. Ook wordt de werking van bepaalde (groente)extracten bekeken. De benodigde monitoring van de kever en vlieg zou mogelijk in combinatie met reeds lopend onderzoek uit te voeren zijn.Bij bodeminsecten staat monitoring centraal en komt er nog voor eind maart een Meldpunt Aspergeplagen om het probleem goed in kaart te brengen. Naar aanleiding van de meldingen komen adviseurs op bedrijfsbezoek en worden adviezen gegeven. Tevens wordt een onderzoek ingesteld naar de veroorzaker en de schade.Ten aanzien van Phytophthora is eerst de WUR aan zet om de problematiek van deze schimmel bij asperge goed in beeld te krijgen. Daarna volgen vanuit het Praktijknetwerk vervolgstappen.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer