Doorgaan naar artikel

Positie loonwerk verbeterd door nieuwe certificatie

De sectie Agrarisch loonwerk van Cumela Nederland vindt dat voorwaarden voor agrarisch loonwerk in het uiteindelijke vastgestelde certificatieschema PlanetProof de positie van het loonwerk flink verbeterd.

In het concept stond nog de verplichting dat loonwerkers PlanetProof-telers binnen 72 uur na een bespuiting dienden te informeren over de uitgevoerde bespuiting. In de definitieve versie is opgenomen dat de teler ervoor zorgt dat op het moment van de audit alle gegevens van de verrichte werkzaamheden op het bedrijf beschikbaar zijn. Dit biedt loonbedrijven de mogelijkheid door middel van de gebruikelijke informatieverstrekking via de factuur de teler te informeren. Dit zorgt voor veel minder administratieve lastendruk.

Nemen van hygiƫnemaatregelen verplicht

Was in een eerder concept het reinigen van machines alleen verplicht bij inhuur van een loonwerker, in de huidige versie is het nemen van hygiƫnemaatregelen een zaak voor iedereen in de keten. Dit geldt dus ook als er sprake is van eigen mechanisatie of samenwerkende telers.

Bij uitruil van machines en werktuigen en bij uitbesteding van werk is nu opgenomen dat zorg gedragen wordt voor het gebruik van schoongemaakte machines om insleep van voornamelijk grondgebonden ziekten te voorkomen. In een eerdere versie was er nog sprake van standaard schoonspuiten. Dit is echter niet praktisch uitvoerbaar en niet betaalbaar, aldus Cumela.

Ook is een loonwerker niet meer verplicht om in ieder geval het certificaat Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL) te hebben. In de definitieve versie van het certificatieschema staat dat de loonwerker die wordt ingehuurd door een PlanetProof-teler beschikt over of een VKL-certificaat, een GlobalGap-certificaat of een gelijkwaardig, ander certificaat.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Eric Beukema

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin