Doorgaan naar artikel

Positie arbeidsmigrant meetbaar verbeteren

De vooruitgang van de positie van arbeidsmigranten wordt vanaf dit jaar gemeten en gerapporteerd. - Foto: Bert Jansen premium

De vooruitgang van de positie van arbeidsmigranten wordt vanaf dit jaar gemeten en gerapporteerd. - Foto: Bert Jansen

Maatregelen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren, moeten meetbaar resultaat krijgen en gepubliceerd worden.

Vanaf dit jaar wordt jaarlijks gemeten wat de maatregelen opleveren uit de aanbevelingen van de commissie Roemer (2020). In de huidige Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022 is die vooruitgang nog niet gemeld. Bijvoorbeeld voor de glastuinbouw, waar toch wel degelijk vooruitgang lijkt te zijn geboekt. Zo is het project Fieldlab Go West na twee jaar afgerond. De samenwerking tussen Glastuinbouw Nederland en overheden in de Fieldlab Go West was succesvol. Het heeft de positie van Polen in Westland op punten verbeterd, maar dat is niet in de jaarrapportage vermeld.

Uitkomst positief

In september stelde Landelijk officier mensenhandel van het OM Warner ten Kate tevreden te zijn over de samenwerking in Fieldlab Go West. Er is vooral samengewerkt om te voorkomen dat Poolse medewerkers onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt worden. Daarbij zijn bijvoorbeeld Poolse politieagenten getraind. Een voormalig directeur/eigenaar van een uitzendbureau gaf de partijen inzicht gegeven in het wervingsproces in Polen en hoe dat bij foute bureaus werkt.

Aanwezigheid melden

Een ander project in Westland heeft nog geen tastbaar resultaat. Er is onderzoek afgerond naar de mogelijkheden om arbeidsmigranten verplicht te laten registreren bij gemeenten. Dat geeft meer inzicht in de verblijfsplaatsen. De Gemeente Westland was bij dat onderzoek betrokken. De uitkomst was dat bij een kort verblijf tot drie maanden verplichte registratie geen mogelijkheid is volgens EU-regels. Toch lijken er mogelijkheden voor registratie als ingezetenen hun ‘aanwezigheid melden binnen redelijke tijd’. Onderzocht wordt hoe daar toch een registratie uit voort kan komen, blijkt uit de jaarrapportage 2022.

Vergunningsplicht

Dit jaar liggen nieuwe maatregelen te wachten om van arbeidsmigranten eersterangs burgers te maken. De Wet Goed Verhuurderschap ligt voor bij de Tweede Kamer. Deze wet stelt algemene normen voor goed verhuurderschap, waaronder het scheiden van een arbeids- en huurcontract. Het stelt gemeenten bovendien in staat een vergunningsplicht in te voeren voor verhuurders. Arbeidsmigranten krijgen dit jaar ook betere toegang tot zorg door een convenant met Zorgverzekeraars Nederland. Verder gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie sterker toezien op partijen die zonder certificaat personeel inlenen. Daarbij ligt de aandacht ook meer op internationale samenwerking.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin