Doorgaan naar artikel

‘Poot stijf houden levert btw-meevaller op’

Na jarenlange juridische strijd heeft de Hoge Raad een melkveehouder in het gelijk gesteld over teruggave btw.

De omzetbelasting over het voer en de verzorgingskosten tijdens de opfokperiode moet herzien worden op het moment dat de melkveehouder de overstap maakt van de landbouwregeling naar de normale regeling voor de omzetbelasting. Met andere woorden: de btw in de voer- en verzorgingskosten krijgt hij alsnog terug. En dat is een mooie meevaller.

In al die jaren dat de landbouwregeling heeft bestaan was onduidelijk hoe om te gaan met de opfokkosten van gebruiksvee

Landbouwregeling

Boeren die onder de – inmiddels afgeschafte – landbouwregeling in de omzetbelasting vielen, konden de voorbelasting op inkopen niet terugvragen. Je kon echter kiezen om wel mee te doen met de ‘normale’ regeling. Dat was vaak voordelig als er flink geïnvesteerd werd, want dan kon de omzetbelasting op inkopen wel teruggevraagd worden. In al die jaren dat de landbouwregeling heeft bestaan was onduidelijk hoe nu omgegaan moest worden met de opfokkosten van gebruiksvee (melkkoeien en fokzeugen) op het moment dat geopteerd werd voor de normale regeling. Kun je op het moment van ingaan van de normale regeling alsnog een deel van de btw terugkrijgen die is geïnvesteerd in de melkkoeien en fokzeugen?

Duizenden melkvee- en varkenshouders kunnen met deze uitspraak in de hand omzetbelasting terugvragen

Goed nieuws

Eindelijk hebben we antwoord en dat is goed nieuws, ook al is de landbouwregeling inmiddels afgeschaft.

De uitspraak is namelijk van belang voor vele duizenden melkveehouders en varkenshouders (fokzeugen) die met ingang van 1 januari 2018 verplicht in de ‘normale’ regeling voor de omzetbelasting zijn betrokken. Zij kunnen met deze uitspraak in de hand omzetbelasting terugvragen. Dat levert toch al gauw een paar duizend euro extra btw-teruggave op.

Koppig volhouden

Het is natuurlijk wonderlijk dat tijdens het 49-jarig bestaan (1968 tot 2018) van de landbouwregeling in de omzetbelasting niet duidelijk is geworden hoe met deze problematiek om moest worden gegaan. Door het koppig volhouden van een boer in samenwerking met zijn belastingadviseur is er nu gelukkig wel duidelijkheid gekomen. De Belastingdienst, de rechtbank, het gerechtshof en de Advocaat-Generaal gaven de procederende melkveehouder allemaal geen gelijk. De Hoge Raad uiteindelijk wel. Dit laat nog maar weer eens zien dat je poot stijf houden soms wel degelijk zin heeft.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin