Doorgaan naar artikel

Platform Geothermie: professionalisering aardwarmte vindt al plaats

Foto: ECW

Foto: ECW

Het Platform Geothermie herkent zich ten dele in de kritiek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de geothermieprojecten op vooral glastuinbouwbedrijven.

Het SodM stelt in een rapport dat de veiligheidsrisico’s bij geothermieprojecten wordt onderschat door te weinig deskundigheid bij initiatiefnemers in vooral de tuinbouw.

Het Platform Geothermie wijst erop dat een professionalisering al is ingezet en dat partijen dit gezamenlijk verder moeten ontwikkelen. “Sinds enkele jaren specialiseren enkele ondernemingen zich in bedrijfsvoering van meerdere installaties, in tegenstelling tot de eerste projecten die vanuit een glastuinbouwinitiatief zijn ondernomen. Door deze schaalvergroting vindt verdere professionalisering en specialisering plaats en is de kennisuitwisseling verbeterd.”

Betrokkenheid EBN

Ook de verbeterde betrokkenheid van Energiebeheer Nederland (EBN) bij geothermie zorgt voor een professionaliering, zegt een woordvoerder van het Platform Geothermie. EBN is een zelfstandige onderneming met de Nederlandse staat als enige aandeelhouder. EBN speelt een cruciale rol in de opsporing, winning en verkoop van Nederlandse aardolie en aardgas.

Ook het platform heeft kritiekpunten. SodM geeft aan zorgen te hebben over de financiële draagkracht en geringe winstgevendheid van geothermieprojecten. Het wettelijk toezicht door SodM richt zich niet op de financiële aspecten. Onduidelijk is dan ook op welke informatie men zich baseert.

Tijdelijk geen vergunningen

Daarnaast constateert het Platform Geothermie dat toezicht, handhaving en beleid nu niet voldoende aansluiten op de geothermische praktijk. De wetgeving is ontworpen voor olie en gas, een technologie met andere karakteristieken (andere energiedrager, hogere drukken en andere fysische eigenschappen en andere risico’s). Dat geldt ook voor de aanpak van geothermieprojecten in de nabijheid van natuurlijke breuken. Daar monitoren bedrijven uitgebreid op bevingen. De winning wordt in het geval van een aardbeving stilgelegd. SodM geeft in zijn rapport een aanbeveling om voor sommige regio’s in Nederland tijdelijk geen vergunning te verstrekken, totdat meer duidelijk is over de risico’s op bevingen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin