Doorgaan naar artikel

Plantkweker hoedt zich voor faillissement tuinder

Image

De relatie plantenkweker en afnemende groenteteler verzakelijkt door de lastige financiële positie waarin de glasgroentesector verkeert.

Plantum, branche-organisatie voor leveranciers van uitgangsmateriaal, pastte eerder dit jaar de standaard verkoopvoorwaarden aan. Daarin kunnen dit jaar voor het eerst afnemende telers verplicht worden mee te werken aan het vestigen van een pandrecht, een betalingszekerheid.

“Hoe dit in de praktijk uitpakt, is natuurlijk onduidelijk omdat het niet gezegd is dat alle plantenkwekers hiervan ook gebruik maken. Feit is wel, dat je bij een faillissement toch tweede in rang bent na de bank, die vaak al een pandrecht heeft bedongen. Er blijft dan meestal weinig over”, zegt Plantum-jurist Saskia Jurna.

Gemiddeld één keer in de maand of twee maanden wordt ze benaderd door plantenkwekers die te maken hebben met failliete tuinders. Het werkelijke aantal problemen zal hoger liggen. “Plantenkwekers nemen niet altijd contact op met Plantum, maar vaak met hun advocaat.”

Feit is wel dat rekeningen langer open blijven of niet geïnd worden. Dat heeft nog niet tot faillissementen bij plantenkwekers geleid. Vaak kopen plantenkwekers het zaad van de zaadfirma’s en schieten dat ook nog voor aan telers. Voor deze opkweekbedrijven staan dus tonnen op het spel. Dat model zal niet snel verdwijnen, omdat het ook voordelen heeft. De plantenkweker wordt eigenaar van het zaad en de opgekweekte planten en kan duidelijker afspraken maken met zaadfirma’s.

Eigendomsbehoud

Maar in de praktijk lopen plantenkwekers tegen onduidelijkheid aan. Gerechtelijke uitspraken over faillissementen van tuinders vallen soms voordelig uit voor plantenkwekers, wanneer het eigendomsbehoud wordt toegekend aan de leverancier. Zij kunnen in dat geval de geleverde planten terugnemen, maar er zijn ook claims afgewezen. Zo was er in juli een uitspraak over een constructie waarbij de plantenkweker niet het zaad en dus de planten in eigendom had, maar een dienstverlener was.

Jurna constateert nog wat anders: curatoren volgen niet altijd de juiste juridische weg. Daar moeten plantenleveranciers voor waken. “Het is makkelijk gezegd dat het eigendomsvoorbehoud niet van toepassing is, terwijl dat in een gerechtelijke uitspraak anders kan zijn. De jurisprudentie is op dit punt helaas niet eenduidig.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin