Plannen collectief plantgezondheidsfonds onzeker

19-09-2019 | Laatste update op 14-09 | |
Plannen collectief plantgezondheidsfonds onzeker
Plannen collectief plantgezondheidsfonds onzeker

Het is onzeker of een collectief plantgezondheidsfonds het licht ziet in Nederland. De Europese Commissie lijkt roet in het eten te gooien.

Op dit moment werken GroentenFruit Huis, Plantum en Glastuinbouw Nederland aan een voorstel voor een plantgezondheidsfonds. Dat zou teeltrisico’s kunnen verminderen. De Europese Commissie bekeek afgelopen weken op verzoek van Nederland of de Europese regelgeving ruimte biedt voor een wettelijke collectieve risicoafdekking. Dat blijkt een drempel, zegt voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland. “Het blijkt dat de Europese Commissie zeer terughoudend is over zo’n fonds. Dat leidt ertoe dat we toch weer kijken naar een vrijwillig fonds of ook een schaderegeling. Er wordt dus niet alleen meer naar een fonds gekeken.” Volgende week hervatten de partijen het overleg over zo’n fonds.

Vertraging

De opstelling van de Europese Commissie leidt onherroepelijk tot vertraging. Groente- en fruittelers zouden na de zomer een concept-voorstel voorgelegd krijgen over zo’n sectorfonds.

Bij de gesprekken is het ministerie nauw betrokken. Minister Carola Schouten onderzoekt de ruimte in de nationale wet- en regelgeving voor een plantgezondheidsfonds. Schouten vroeg de verschillende sectoren een concreet en realistisch plan met draagvlak bij de achterban. De overheid zou namelijk voor een verplichte heffing een besluit moeten nemen. Bij een vrijwillig fonds is zo’n verplichte heffing van de baan.

Lange aanloop

Een plantgezondheidsfonds werd al onder het Productschap Tuinbouw onderzocht voor verschillende teelten. Zo’n fonds is complex omdat de groentesector met veel verschillende teelten en bedreigingen te maken heeft. Voor zo’n fonds werd in 2014 zelfs al een intentie-overeenkomst getekend.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer