Doorgaan naar artikel

‘Plan voor Nieuw-Reijerwaard onacceptabel’

LTO Noord Glaskracht vindt een provinciaal inpassingsplan voor een bedrijventerrein in Nieuw-Reijerwaard onacceptabel.

Stadsregio Rotterdam verzocht Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om voor de realisatie van een grootschalig havengerelateerd bedrijventerrein van 90 hectare in Nieuw Reijerwaard (bij Ridderkerk) een provinciaal inpassingsplan op te stellen. LTO Noord Glaskracht vindt dit onacceptabel en presenteert een alternatief.

Inpassing verspreid liggend glas
Volgens de belangenorganisatie is er nog veel te veel onduidelijkheid om nu een provinciaal inpassingsplan op te gaan stellen. Er is nog discussie over de omvang en of de te ontwikkelen bedrijvigheid haven- of agrogerelateerd wordt.
Het huidige glastuinbouwgebied Nieuw Reijerwaard is prima geschikt als inpassingsgebied voor verspreid liggend glas dat elders in de regio moet worden gesaneerd. De discussie over de toekomst van Nieuw Reijerwaard is dan ook van invloed op ambities in het project Deltapoort.

Glastuinbouwbestemming behouden
LTO Noord Glaskracht ziet wel wel mogelijkheden voor inpassing van 15 tot 30 hectare agrogerelateerde bedrijventerrein voor de regio, aan de noordrand van het gebied. De rest van het gebied kan dan de huidige glastuinbouwbestemming behouden. De glastuinbouwsector zou prima in staat zijn om dit gebied verder te ontwikkelen door herstructurering. De oppervlakte glas van ondernemers die nu graag met hun bedrijf willen stoppen kan worden ingevuld door andere ondernemers, zowel vanuit de regio zelf als daarbuiten. Het is een hele goede compensatie-locatie en ook nieuwvestiging van bedrijven kan aan de orde zijn.

Compensatie
Mocht Nieuw Reijerwaard toch niet meer beschikbaar zijn als inplaatsingslocatie voor glas en gesaneerd worden, dan moet er volgens LTO Noord Glaskracht niet alleen nieuwe inpassingsruimte voor het te saneren glas in Nieuw Reijerwaard worden gevonden, maar ook voor het verspreid liggend glas uit de Deltapoort. Ze houdt vast aan het uitgangspunt dat glastunbouwareaal dat verdwijnt, tevoren moet worden gecompenseerd.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Peter Visser

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin