Doorgaan naar artikel

Plan voor 150 knelpunten

Het Expert Centre voor Speciality Crops heeft op 6 maart 24 prioritaire toepassingsgebieden gepresenteerd. Met het aanpakken van deze toepassingsgebieden worden ongeveer 150 knelpunten in kleine teelten opgelost, zo is de verwachting. Dat is meer dan een kwart van alle knelpunten die ter voorbereiding van die dag waren geïdentificeerd.

Het Expert Centre presenteerde een nieuwe procedure om sneller, efficiënter en effectiever gewasbeschermingsknelpunten in speciality crops aan te pakken. Samenwerking tussen de partijen, goede voorbereiding en duidelijke tijdslijnen zijn daarbij de sleutelwoorden.
Vanuit een lijst met maar liefst 530 knelpunten zijn slimme keuzes gemaakt, zodat een maximaal rendement voor het oplossen van die knelpunten wordt gerealiseerd. Daarvoor zijn zowel chemische, biologische als systeemoplossingen in beeld. Vertegenwoordigers vanuit de land- en tuinbouw zullen voor 1 mei het traject invullen om op zo kort mogelijke termijn resultaten te boeken en de projectplannen daarvoor inleveren. De partijen in het Expert Centre hebben toegezegd alle mogelijke steun te verlenen aan deze projecten en de voortgang ervan nadrukkelijk te bewaken.
Het Expert Centre is een kennisnetwerk toegesneden op kleine teelten en de middelen en methoden die van belang zijn om deze veelal hoogwaardige, innovatieve, teelten in Nederland en Europa mogelijk te blijven maken. In het Expert Centre werken samen: LTO Nederland, Plantum, Nefyto, Ministerie van EL&I, Wageningen UR en het Ctgb.

Bron: ECSC

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin