Doorgaan naar artikel

Plan plantgezondheidsfonds na zomer naar telers

Foto: VidiPhoto

Foto: VidiPhoto

Op dit moment werken GroentenFruit Huis, Plantum en Glastuinbouw Nederland aan een voorstel voor een plantgezondheidsfonds.

Groente- en fruittelers krijgen dat voorstel ter consultatie voorgelegd na de zomer. Dat stelt Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Over de inhoud van de plannen kan hij geen toelichting geven in deze fase. Wel verwacht hij dus dat concrete plannen uitgewerkt worden voor consultatie. Dat betekent dat sectororganisaties mogelijkheden zien voor zo’n sectorfonds. “Wij zijn echt bezig om aan dit vraagstuk opnieuw ‘handen en voeten’ te geven in gezamenlijk overleg met de directie van GroentenFruit Huis en Plantum. In juli of augustus wordt een concept-voorstel verwacht. Tot die tijd geldt het gezegde ‘een broedende kip niet storen’.”

Concreet plan

De Europese Commissie bekijkt op verzoek van Nederland of de Europese regelgeving ruimte biedt voor een wettelijke collectieve risicoafdekking. Ook draagt de EU bij aan dit soort regelingen via vergoeding voor de verloren marktwaarde, mits er collectief wordt bijgedragen. Minister Carola Schouten onderzoekt of de nationale wet- en regelgeving de vorming van een plantgezondheidsfonds niet in de weg staat. Zij verwacht van de verschillende sectoren een concreet en realistisch plan met draagvlak bij de achterban. Dan is ook een berekening van een verdeelsleutel mogelijk en de door de sector voorgesteld hoogte van de heffingen.

Een plantgezondheidsfonds werd al onder het Productschap Tuinbouw onderzocht voor verschillende teelten. Zo’n fonds is complex omdat de groenteteelt met veel verschillende teelten en bedreigingen te maken heeft. Daarvoor werd in 2014 zelfs al een intentie-overeenkomst getekend.

Beheer
WP Admin