Pilotproject: waterstof maken uit bermgras

03-02 | Laatste update op 08-07 | |
Pilotproject: waterstof maken uit bermgras
Pilotproject: waterstof maken uit bermgras

Onder de naam Groene Hart Waterstof start een project om waterstof en biochar te maken uit bermgras.

Groenvoorziener Vermeulen Groep, ontwikkelaar NettEnergy en adviesbureau Delphy hebben deze maand groen licht gekregen om waterstof te gaan maken van bermgras uit de regio. Het project draagt de naam Groene Hart Waterstof.

Gemaaid gras van bermen wordt momenteel tegen kosten afgevoerd naar een composteerder, bij de Vermeulen Groep in Hazerswoude die in opdracht van overheden onderhoud uitvoert van bermkanten en groenbeheer. Compost is een laagwaardige bestemming voor een waardevolle grondstof.

Toevoeging aan substraat

De pilot is erop gericht de energie die is opgeslagen in dit materiaal om te zetten naar fossielvrije waterstof. Bijproduct is biochar, verkregen door middel van innovatieve vergassing-technologie (van NettEnergy). Onderzocht gaat worden hoe deze biochar valt te verwaarden, bijvoorbeeld als vervanger van veen in substraat.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Visser
Peter Visser Redacteur
Meer over


Beheer