Doorgaan naar artikel

Pilot naar effect extra hoge compostgiften

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

De BVOR start dit najaar met een pilotproject naar het effect van extra hoge compostgiften in prei en spinazie.

Aan de pilot van de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) nemen verschillende agrarische bedrijven deel, waaronder vollegrondsbedrijf Uijen Tuinbouw in het Brabantse Herpen. Voor deze proef is speciaal gekozen voor een perceel met een laag organischestofgehalte. Het bedrijf teelt spinazie, prei en rucola.

Vaststellen effecten

Het primaire doel van de pilot is het vaststellen van het effect van extra hoge compostgiften op de organischestofgehalten in de bodem, op korte en langere termijn. Een tweede doel is het vaststellen van bij-effecten van de hoge compostgiften, zoals verbetering van het bodemleven, bodemstructuur, vochtvasthoudend vermogen en nutriëntenbeschikbaarheid. De hoge compostgiften van circa 150 ton per hectare worden eenmalig gegeven en vervolgens opgevolgd door andere maatregelen om de organische stofopbouw verder te stimuleren.

Ontheffing

De pilot is net gestart en loopt meerdere jaren. Omdat hoge compostgiften door de meststoffenregels niet zonder meer zijn toegestaan, heeft RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een ontheffing voor de pilot verleend. De gebruikte compost is van de hoogste kwaliteit (groencompost klasse A), en wordt geleverd door Van Iersel Compost. Voor de pilot is financiële ondersteuning verkregen van RVO. De BVOR coördineert het project waaraan ook CLM deelneemt.

Delen

Stan Verstegen
Stan Verstegen

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin