Doorgaan naar artikel

Pilot aardwarmte Limburg onzeker door stikstof

aardwarmte limburg

Archieffoto van boring voor aardwarmte in Grubbenvorst (L.). - Foto: CLG

De glastuinbouw in Limburg heeft aardwarmte hard nodig. Een proefboring is door de recente stikstofuitspraak onzeker.

Of in Noord-Limburg aardwarmte kans van slagen heeft, moet blijken uit een wetenschappelijke boring. Na de sluiting van twee aardwarmtebronnen rond Horst aan de Maas, lijkt aardwarmte afgeschreven voor de glastuinbouw in Noord-Limburg. Dat zou volgens Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te veel risico opleveren voor bevingen. De aardwarmtebronnen liggen te dicht op een natuurlijke breuk, waar bodemtrillingen sneller voorkomen.

Wetenschappelijke boring

Een wetenschappelijke boring moet nu duidelijk maken of aardwarmte gewonnen kan worden op enige afstand van de breuklijn. Hiervoor was een locatie gekozen met Noord-Brabant en Limburg, maar deze locatie is onzeker geworden. “Door de recente stikstofuitspraak is deze locatie echter onder druk komen te staan door de dichte nabijheid van Natura 2000 gebieden. In de komende weken zal worden bekeken of er alternatieven zijn voor een locatie voor de pilot”, schrijven de staatssecretaris en minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in antwoorden op vragen van de vaste commissie voor EZK. Met de stikstofuitspraak doelen de bewindslieden op het vervallen van de bouwvrijstelling voor stikstofemissie.

Meer boringen

De wetenschappelijke boring in Noord-Limburg of Brabant is onderdeel van het SCAN-project. Dat is een landelijke onderzoeksprogramma naar bodemgesteldheid in delen van Nederland waar geen olie gewonnen wordt. In die winningsgebieden is de ondergrond al wel voldoende bekend. De in totaal tien boringen zijn wetenschappelijk en hebben niet het doel om warmte te winnen. De put wordt na de meting weer afgesloten. Het overheidsorgaan EBN voert de boringen uit.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin