Pieter van Geel voor landbouw in klimaatoverleg

23-02-2018 | Laatste update op 04-08 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Oud-staatssecretaris Pieter van Geel wordt voorzitter van de landbouwtafel in het klimaatberaad.

Dat heeft het kabinet vrijdagmiddag bekendgemaakt. Samen met andere partijen uit de sector zal Van Geel afspraken maken over het behalen van de klimaatdoelen uit het regeerakkoord. Voor de landbouw is dit een reductie van 3,5 megaton aan broeikasgassen.

Van Geel was tot 2010 politiek actief voor het CDA, hij was onder andere betrokken bij het ammoniakbeleid als staatssecretaris van Milieu.

Vijf sectortafels

Het klimaatberaad wordt voorgezeten door Ed Nijpels en bestaat uit vijf sectortafels, waar de landbouw dus één van is. De andere sectoren zijn bebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en elektriciteit. Deze worden voorgezeten door respectievelijk Diederik Samsom, Annemieke Nijhof, Manon Janssen en Kees Vendrik.

Uitvoering in 2019

De afspraken die de sectoren maken, worden verenigd in het klimaatakkoord, dat naar verwachting in de zomer gereed zal zijn. De kosten die het akkoord met zich brengt, kunnen dan nog worden meegenomen in de begroting van 2019. In dat jaar zal ook de uitvoering beginnen.

van Rooijen
Lydia van Rooijen redacteur ondernemen
Meer over


Beheer