Piekende CBS cijfers kassenareaal realistischer

10-02 | Laatste update op 08-07 | |
Nieuwe kas in aanbouw in Rijsenhout. - Foto: Ton van der Scheer
Nieuwe kas in aanbouw in Rijsenhout. - Foto: Ton van der Scheer

Het CBS becijfert het areaal glastuinbouw in 2021 op 10.568 hectare. Dat is weer 5% meer dan in 2020.

Het CBS bracht deze week deze glastuinbouwareaalcijfers naar buiten, uit de Landbouwtelling van 2021. Het totale areaal aan kassen in Nederland is de laatste paar jaar stevig aan het groeien. Dat heeft deels met nieuwbouw van kassen te maken, maar vooral met meer telers die hun areaal doorgeven bij de jaarlijkse Landbouwtelling.

In 2018 telde het CBS nog slechts 8.990 hectare. Inmiddels is het glasareaal is weer terug op het niveau van 2005. Opvallend is dat ook het aantal glastuinbedrijven sinds 2018 jaar op jaar is gestegen. In 2018 waren dat er 3.184. In 2021 telt het CBS er 3.714. Het gemiddeld areaal per bedrijf dáálde tot en met 2020 van 2,82 naar 2,76 hectare.

‘Tegen de trend in’

“Dat is tegen de trend in van al tientallen jaren elk jaar weer een paar procent minder maar wel grotere bedrijven”, zegt Cor Pierik van het CBS. In 2021 is het gemiddeld areaal per bedrijf echter wél weer wat omhoog gegaan naar 2,84 hectare.

Pierik kan niet met zekerheid zeggen of met de huidige cijfers het lek boven is. “Glastuinbouw Nederland heeft heel goed zijn best gedaan om de populatie weer goed in beeld te krijgen. En ook Rvo is intensiever gaan monitoren.”

Tekst gaat door onder de foto

Nieuwe kas in aanbouw in Rijsenhout. - Foto: Ton van der Scheer

Nieuwe kas in aanbouw in Rijsenhout. – Foto: Ton van der Scheer

CO2-uitstoot

Het precieze areaal aan kassen is van belang voor onder meer de berekening van de CO2-uitstoot van de sector. Een overschrijding van het CO2-doel leidt tot heffingen via het CO2-sectorsysteem. Maar die doelen zijn nog gesteld op basis van CBS-cijfers die een daling van het areaal leken aan te geven.

Van de kant van het CBS komt daar een zichzelf steeds verder verbeterend algoritme bij. “We voeren allerlei zogeheten plausibiliteitschecks uit. Zo kijken we extra naar opvallende mutaties. En we kijken of alle echt grote bedrijven er wel bij zitten.”

Betere uitsplitsing per gemeente

Met de grote glastuinbouwbedrijven die meerdere productielocaties hebben gaat het CBS bovendien een betere uitsplitsing maken per gemeente. Alle kassen van een glastuinbouwbedrijf met het hoofdkantoor in het Westland worden tot op heden volledig toegerekend aan die gemeente, terwijl datzelfde bedrijf ook kassen in de Wieringermeer of in Zeeland hebben staan. Dat geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer