’Personeel is een probleem in broccoliteelt’

26-04-2018 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Joost Stallen
Foto: Joost Stallen

Peter en Martijn Verschuren in Raamsdonk telen al vanaf 1996 broccoli, nu jaarlijks zo’n 100 hectare. Dat is altijd het hoofdgewas geweest, af en toe aangevuld met andere gewassen en sinds drie jaar met asperge.

Het lijkt erop dat asperge een blijvertje zal zijn. Er is de afgelopen jaren ook een Boerderijwinkel bijgekomen, gericht op de verkoop van asperge. “Het eerste jaar was dat niet zo moeilijk”, vertelt Peter. “Toen was het 1.000 kilo, want we hebben slechts 1 hectare. We hebben de winkel ook omdat we de relatie met de omgeving willen versterken. Dat gaat met broccoli niet, wat dat is te grootschalig en het is geen ‘aaibaar’ gewas.”

“Het gewone werk moet doorgaan natuurlijk, maar we merken echt dat we via de aspergeverkoop de mensen makkelijker kunnen bereiken. Dat is helemaal het geval met ons restaurant, daar zijn we echt enthousiast over.”

Sirtaki als uitdaging

De eerste broccoli werd vanaf 7 maart geplant. “Die week hadden we mooi weer, daarna vroor het nog flink. Het gewas heeft daar niets van geleden. Zijn de planten eenmaal aangeslagen, en liggen ze onder doek, dan kan zo’n gewas een stootje hebben.”

De eerste planting was met het ras Sirtaki in 4-centimeter perspotten. “Dat was een beperkt aantal planten. Sirtaki kan kwalitatief gezien een uitdaging zijn, maar het voordeel is dat je vroeg aan de gang kunt. De machines worden weer getest en de vingers gestrekt. Maar we doen het natuurlijk gewoon voor de afzet, daar moet je wat geluk mee hebben. Vorig jaar pakte dat goed uit, met kwalitatief goede broccoli, in 2016 was het stroef.”

Het alternatief is het ras Malibu. “Dat zijn kluitplanten. Ze zijn ook 7, 8 en 9 maart geplant. Een fractie later oogstrijp, maar voor eind mei een mooi product.” Voor de zomer is Ironman een van de hoofdrassen.
Artikel gaat verder onder Facebook-post

Ploegen en meteen planten

Verschuren heeft de beschikking over zand- en kleigrond, door hem omschreven als ‘het beste van twee werelden’. De eerste plantingen staan logischerwijs op zandgrond, die net voor het planten is geploegd en aangedrukt met een vorenpakker. Daarbij wordt nooit meer grond geploegd, dan meteen geplant kan worden. Dat voorkomt dat een al geploegd stuk na regen langere tijd niet gebruikt zou kunnen worden.

Voorafgaand aan het ploegen wordt er standaard rundveedrijfmest uitgereden. Alleen de vroegste teelt vormt daarop een uitzondering, om te voorkomen dat de stikstof uit de mest te laat beschikbaar komt voor dit gewas. Na het planten volgt nog een aanvullende volvelds N-bemesting. Indien aan de orde volgt in de loop van de teelt nog een bijbemesting.

Onkruid aanpakken

De eerste 15 hectare broccoli ligt onder doek, daarin is nog niets gedaan aan de onkruidbestrijding. “Zo gauw het doek eraf gaat – dat zal eind april worden – moet dat wel gebeuren. Er staat wel wat vuil.” Waar geen doek ligt, ligt er een bodemherbicide op.

‘Een van onze eisen is dat er absoluut geen drugs gebruikt mogen worden, dat maakt dat men vaak direct afhaakt’

Personeelsvoorziening

De personeelsvoorziening is een probleem. Vorig jaar leverde een advertentie op de internationale personeelswebsite Eures nog enkele honderden reacties op, dit jaar blijft dat aantal beperkt tot enkele tientallen. “De meeste reacties zijn nog onbruikbaar ook. Omdat degene die reageert niet uit de EU komt, of wellicht niet betrouwbaar is. Een van onze eisen is dat er absoluut geen drugs gebruikt mogen worden, dat maakt dat men vaak direct afhaakt.”

“De stand van zaken is dat ik nu 2 tijdelijke krachten heb voor het snijden van de broccoli. Dat is werk met pieken en dalen in de arbeidsbehoefte, daarom werk ik daarvoor niet met uitzendkrachten. We hebben wel uitzendkrachten voor het sorteer- en inpakwerk, dat verloopt regelmatiger.” De vraag is dan wat de volgende stap is, want er zal toch geoogst moeten worden.

“Ik heb een advertentie op Facebook gezet, daarin vraag ik naar Nederlands personeel. Het bericht is al wel heel vaak gedeeld, maar de respons is nog niet geweldig te noemen. Ik heb tot nu toe één reactie gekregen. Ik denk dat ik weer een advertentie op Eures ga zetten.”Auteur: Joost Stallen

Verschuren
Peter Verschuren broccoliteler
Meer over


Beheer