Doorgaan naar artikel

Perentermijnmarkt 2.0 past beter bij telers

De perentermijnmarkt is geschikt voor het afdekken van risico's op prijsschommelingen later in het seizoen. Door corona is dat risico mogelijk groter.  - Foto: Jan Willem Schouten.

De perentermijnmarkt is geschikt voor het afdekken van risico's op prijsschommelingen later in het seizoen. Door corona is dat risico mogelijk groter. - Foto: Jan Willem Schouten.

De termijnmarkt voor peren is beweeglijk door corona-onzekerheid. Is er genoeg personeel voor de pluk? Het handelsplatform toont zich nu een echte termijnmarkt, maar moet groeien.

Voor de perentermijnmarkt zijn dit belangrijke maanden. De oogstprognoses worden steeds relevanter en die informatie moeten handelsbedrijven nu zo’n beetje verwerken in een contract met de retail.

Steeds duidelijker is te zien dat er behoefte is om risico af te dekken op de termijnmarkt. Dirck Coucke, directeur van Agro Trading Company, ziet voor het komende seizoen al transacties ontstaan op de nieuwe echte perentermijnmarkt. Dat handelssysteem biedt kansen om de vraagprijs aan te passen aan corona-onzekerheid. Komt de oogst wel volledig op tijd binnen door krapte aan plukkers?

Actief handelssysteem

Die perentermijnmarkt gaat een nieuwe fase in met actieve handel die te volgen is voor geïnteresseerden. Dan wordt het interessant voor perentelers, maar ook voor andere telers om eens goed te kijken naar het systeem. Zou deze blauwdruk werkbaar zijn voor andere producten? Handel wordt in ieder geval veel tastbaarder omdat vraag- en biedprijzen zichtbaar bij elkaar komen op de portal.

De perentermijnmarkt is geschikt voor het afdekken van risico's op prijsschommelingen later in het seizoen. Door corona is dat risico mogelijk groter.  - Foto: Jan Willem Schouten.

De perentermijnmarkt is geschikt voor het afdekken van risico’s op prijsschommelingen later in het seizoen. Door corona is dat risico mogelijk groter. – Foto: Jan Willem Schouten.

Eerste seizoen in voordeel van handel

Voorlopig focust Coucke op dit eigen handelssysteem voor peren en niet voor andere producten. Na seizoen 1, waarbij de perentermijnhandel in een prille vorm al plaatsvond, start nu het volwaardige termijnsysteem. Het eerste seizoen pakte uit in het voordeel van de handel. Er is door telers € 0,053 bijbetaald op de jaarprijs, die aan het begin van het seizoen door telers op € 0,63 was vastgesteld (zo’n jaarprijs is er dit seizoen niet meer). De spotmarkt kwam daar dus € 0,053 boven. Voor telers is dat te verteren in een goed jaar, stelt Coucke. Als de spotmarkt zich slechter had ontwikkeld, zou de handel bijbetalen tot het niveau van die € 0,63 per kilo. ”Bij een goed jaar hoort dat je bijbetaalt, dat is de wetmatigheid van een termijnmarkt”, verklaart Coucke.

Groeien naar Nederland

Na dat eerste leerjaar stijgt het volume voor de termijnhandel dit jaar met 20% naar 9.400 ton, stelt Coucke. De grote stap naar Nederland werd niet gemaakt omdat de coronacrisis informatie-avonden in Nederland onmogelijk maakte. De voornamelijk Belgische telers leggen iets meer in. Dat volume kan nog groeien. Telers kunnen tot half augustus intekenen op de termijnmarkt, maar moeten daarmee wel aan de financiële verplichtingen voldoen die horen bij termijnhandel.

Koers opgelopen

De termijnhandel verteert nu de oogstprognoses. Voor kwartaal 1 is de vraagprijs € 0,59, voor kwartaal 2 is dat € 0,62 per kilo. De koers was opgelopen de laatste weken. Dat Nederland een gelijke oogst Conference verwacht, is een verrassing voor Coucke. Hij verwacht dat de termijnhandel dat zal verdisconteren. Voor Nederland werd namelijk een iets lagere oogst verwacht.

Wijzigingen aan termijnhandel

Na het eerste jaar zijn wijzigingen aangebracht in de termijnhandelsvoorwaarden. Er is geen jaarprijs meer, maar een kwartaalprijs en voor het derde termijnkwartaal is mei niet meer opgenomen voor de termijnhandel. In die maand is de voorraad bij telers vaak op en wordt de handel bepaald door partijen uit de voorraad van handelsbedrijven zelf. Dat duwde afgelopen seizoen de spotmarkt omhoog en was dus nadelig voor telers die intekenden met hun peren, maar eigenlijk niet meer op de markt waren.

Ook spelen klasse 2 peren nu een rol in de contracten. Voor de berekening van de index wordt de prijsvorming van de mindere peren nu dus meegenomen. Deze komt zo dichter bij de middenprijs. Ook de rol van klasse 2 fruit was voor sommige telers afgelopen seizoen niet duidelijk en leidde tot een lagere uitbetaling.

Beheer
WP Admin