Doorgaan naar artikel

Perentelers welwillend tegenover termijnmarktplan

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Met al 70 Belgische perentelers gaat de termijnmarkt zeker van start. Nederlandse telers kunnen nog aanhaken.

Op een druk bezochte informatiebijeenkomst in Tiel (Gld.) is gisteren aan telers en handelaren de termijnmarkt voor peren geïntroduceerd in Nederland. De belangstelling was extra groot door de vele publiciteit in landelijke media. En na een uitgebreide uitleg door Dirk Coucke van het Belgische adviesbureau DLV waren de meningen overwegend positief.

Prijsrisico op dagmarkt afdekken

De termijnmarkt is een voor de fruitteelt nieuw systeem voor het afdekken van het prijsrisico op de dagmarkt. Op die dagmarkt of spotmarkt komen telers en hun afnemers de prijs overeen op het moment van verkoop, in het fruit nog altijd voornamelijk voor de veilingklokken. Daaraan verandert ook niets, legt Coucke uit.

Gewoon lid blijven van de veiling

“De telers kunnen gewoon lid blijven van hun veiling of dagelijks hun handelaar blijven beleveren tegen de dan courante marktprijzen”, legt hij uit. Alleen komt daar nu het systeem naast van een telerscoöperatie met de naam Fruit Trading Company. Die cooperatie gaat al voorafgaand aan het afzetseizoen met handelaren en retail in overleg over wat voor de grote gemene deler – in het termijnmarktjargon heet dat de index – van Conference-peren op de markt een redelijke prijs zal zijn.

Telers en afnemers die vanaf een bepaald volume kunnen en willen meedoen, storten allemaal een waarborgsom in de kas van Fruit Trading Company. Vervolgens doet de fysieke markt van veilingklokken en dagprijzen in het seizoen zelf zijn werk.

Tekst gaat verder onder de foto.

De markt voor Conference-peren heeft in de Belgische en Nederlandse veilingklokken een dominante spotmarkt. Deze is nodig om de termijnhandel aan te kunnen relateren. – Foto: Peter Roek

De markt voor Conference-peren heeft in de Belgische en Nederlandse veilingklokken een dominante spotmarkt. Deze is nodig om de termijnhandel aan te kunnen relateren. – Foto: Peter Roek

Bijbetalen of uitbetaald krijgen

Als aan het einde van het seizoen blijkt dat die index, dat gemiddelde van de belangrijkste middenprijzen over de vooraf afgesproken mix van sorteringen, in de praktijk goedkoper is uitgevallen, zoals dit jaar, dan betalen de deelnemende kopers het verschil bij aan Fruit Trading Company en krijgen de deelnemende telers het verschil uitbetaald. Vallen de prijzen hoger uit, zoals in 2017 het geval was, dan betalen de telers bij en krijgen de kopers uitbetaald.

Maximaal 30% inbrengen

In dit eerste jaar kunnen telers maximaal 30% van hun productie in de termijnmarkt inbrengen. Mocht komend jaar de markt duurder uitpakken dan vooraf op de termijnmarkt door kopers en verkopers was voorzien, dan kan de teler uit die goede verdiensten voor heel zijn volume vrij eenvoudig de bijbetaling doen voor 30% van zijn volume.

Al in gesprek met grote afnemers

Het overleg over de hoogte van de termijncontracten is voor het komende seizoen nog letterlijk te nemen. “Wij zijn al in gesprek met de grote afnemers in België en Nederland om te zien of zij interesse hebben in deelname voor een bepaald volume”, aldus Coucke.

Hoe hoog de daarbij behorende prijs moet zijn, overlegt DLV met een stuurgroep van telers. “Daarbij is helder dat telers vooraf nooit akkoord zullen gaan met een prijs onder de kostprijs. Maar een te hoge prijs, daar zullen de kopers niet op ingaan. Belangrijk is dat telers hun besluit kunnen nemen op basis van goede marktinformatie. Die brengt de deelnemende telers vanaf nu al bijeen door hun eigen dagprijzen binnen Fruit Trading Company te delen.”

Verder als online beurs

Als alles goed verloopt, zal vanaf volgend jaar het loven en bieden op termijncontracten niet beperkt blijven tot 1 periode voorafgaand aan het seizoen. Voor een ingewikkelder beurssysteem is Service2Fruit een online platform aan het voorbereiden. Daarop kunnen kopers en verkopers het hele jaar door handelen in termijncontracten. Ook is voorzien dat vanaf het tweede jaar een termijncontract niet alleen wordt gerelateerd aan de uitkomst van een heel seizoen, maar desgewenst ook aan de gemiddelde prijs die op de fysieke markt in een bepaalde maand is bereikt. “Maar laten we niet gaan rennen voordat we hebben leren lopen”, aldus Coucke.

Meer weten? Kom naar de informatiebijeenkomst

Woensdag 17 juli is er een tweede informatiebijeenkomst. Deze start om 19.30 uur in zaal Koch in Kruisland (N.-Br.).

Lees hoe Nederlandse melkveehouders vorig jaar aan de gang zijn gegaan met termijnhandel: Actief op termijnmarkt voor hogere melkprijs

Beheer
WP Admin