Perenproductie verdrievoudigd

03-12-2014 | Laatste update op 15-09 | |
Perenproductie verdrievoudigd

In de afgelopen 25 jaar zijn fors meer peren geteeld.

Het areaal perenbomen is met 70 procent toegenomen en de productie is verdrievoudigd. De stijging ging ten koste van de appeloogst, die halveerde. Dat berekende het CBS.

Perentelers wisten hun de opbrengst per hectare te verdubbelen. Een hectare peren levert 40.000 kilo op, tweemaal zo veel als een kwart eeuw geleden. Het areaal peer steeg van 5.000 hectare in 1989 tot 8.600 hectare in 2014. Fruittelers zijn meer peren gaan telen omdat de markt daarom vroeg.

De sterkte groei van het areaal peren is ten koste gegaan van de appel. De oppervlakte appels is de afgelopen kwart eeuw gehalveerd tot 7.800 hectare. Net als in de perenteelt is ook de opbrengst per hectare appels verdubbeld. Het omslagpunt lag in 2013. Toen produceerden Nederlandse fruittelers voor het eest meer peren (327 miljoen kilo) dan appels (314 miljoen kilo).

de Snoo
Esther de Snoo redacteur ondernemen


Beheer