Doorgaan naar artikel

‘Percelen te klein voor glastuinbouw’

Image

Een grondeigenaar in Zuid-Holland wil schadevergoeding voor het verlies van glastuinbouwwaarde op zijn grond.

Na onteigening van een stuk grond van 440 meter bij 40 meter blijft een te klein perceel over voor glastuinbouw. De eigenaar van de grond wil daar schadevergoeding voor. De rechtbank Den Haag heeft daarop deskundigen gevraagd te oordelen of op de onteigende gronden glastuinbouw had kunnen plaatsvinden.

De rechter is van mening dat de deskundigen glastuinbouw op die gronden onrendabel achten. De kavels zijn te smal en aanpassing zou het graven van nieuwe sloten met zich meebrengen. De deskundigen hebben de grondwaarde van de restpercelen daarom terecht op de agrarische waarde van 6,50 euro per vierkante meter vastgesteld. De onteigening heeft daardoor geen extra waardevermindering opgeleverd voor het overblijvende perceel, stelt de rechter.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin