Pepinovaccin V10 vrijgesteld voor belichte tomatenteelt

20-06-2017 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Groenten & Fruit
Foto: Groenten & Fruit

V10 van Valto mag vanaf 1 juli tot 28 oktober gebruikt worden in de belichte tomatenteelt.

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft opnieuw een tijdelijke vrijstelling verleend op voorwaarde dat het alleen tijdens de teeltfase wordt toegepast en niet in de opkweek.

Vierde vrijstelling

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland is voor het vierde achtereenvolgende jaar een vrijstelling aangevraagd voor V10. De tijdelijke vrijstelling is verleend op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden op grond van de landbouwkundige noodzaak voor de tomatenteelt.

Op basis van EU-stam

Volgens NVWA voldoet de tijdelijke vrijstelling van V10 voor het bestrijden van pepinomozaïekvirus in de belichte ‘productieteelt’ aan de criteria voor een noodsituatie, valt te lezen in de Staatscourant van 16 juni (zie download hieronder). Dat is opmerkelijk want sinds oktober 2016 is er een alternatief voor handen in de vorm van PMV-01 van DCM, het isolaat 1906 van de CH2-stam. “Gezien het voorkomen van met name de CH2-stam hebben de telers vooral een product nodig ter bescherming van de teelt tegen CH2”, staat in de toelichting van de vrijstelling.

V10 richt zich echter ook tegen de EU-stam van pepinomozaïekvirus. “Het Ctgb heeft in het besluit tot toelating opgenomen dat zij het standpunt delen dat de EU-stam in Nederland voorkomt en dat voor de stam in PepMV, CH2 stam, isolaat 1906 niet is aangetoond dat deze werkzaam is tegen de EU-stam.”

Risico van menginfecties

De tijdelijke vrijstelling van V10 is wettelijk (landbouwkundige noodzaak) alleen mogelijk als deze gebaseerd wordt op de specifieke werking tegen de EU-stam. Hoe ernstig de bedreiging van de EU-stam is, wordt niet besproken in het besluit. De Ctgb constateert alleen dat de stam in Nederland voorkomt. Wel waarschuwt het college voor de risico’s van menginfecties. “Telers die overstappen op een ander virusinoculatie-systeem lopen een groter risico op schade door menginfecties.” Dit risico ligt ook ten grondslag aan de eis om niet in de opkweekfase te inoculeren. Als deze maatregel al volledig wordt nageleefd, dan nog is de kans op kruisinfecties tussen tomatenbedrijven met verschillende systemen groot. Dit risico wordt geformaliseerd wanneer ook V10 een volledige toelating krijgt. Deze wordt nog dit jaar verwacht. “De Nederlandse toelating van een middel op basis van PepMV (5–25 mg/L VX1 en 5–25 mg/L VC1) wordt verwacht tussen juli 2017 en december 2017”, aldus de Staatscourant.

Boonekamp
Gerard Boonekamp oud-redacteur


Beheer